3 traineer på basen

I INC Nytt har vi intervjuet tre traineer på Fjord Base, og stilt de følgende spørsmål:

1. Hva går din traineestilling ut på?
2. Hva er det kjekkeste med jobben?
3. Hva tror du om fremtiden til Fjord Base?

ADNANE OUSLIMANI – Logistikk trainee i Saga Fjordbase

  1. Som trainee får man en smidig inngang til bransjen. Jeg har fått tid på de ulik avdelingene i Saga Fjordbase, og dette ga meg god og helhetlig forståelse for arbeidsflyten. Nå arbeider jeg med interne prosjekt som består av analyser og optimalisering av lagerbruk.
  2. Noe av det beste var å få delta i flere avdelinger i starten. Dette var viktig for å danne en sterk forståelse, og samtidig få stille spørsmål og bli veiledet på en dedikert måte. Det ga et godt grunnlag for meg til å kunne anvende min kunnskap.
  3. For fremtiden på Fjord Base tror jeg det blir viktig med strategisk og operasjonell planlegging. Vi må sammen optimalisere ressursbruk, og jeg tror en slik to-trinns optimaliseringsmodell kan formuleres på sikt.

ANDREAS OLSET – Tekniske fag trainee i Fjord Base

  1. Jeg fungerer som ingeniør for tekniske fag, og får innblikk i store deler av denne siden i Fjord Base. Akkurat nå jobber jeg mye med tekniske tegninger, landstrømsanlegg og fremtidig infrastruktur på basen.
  2. Det kjekkeste med denne stillingen er at jeg jobber med nye, og ikke minst utfordrende arbeidsoppgaver. Her får jeg utfordret meg selv, både personlig og kompetanse.
  3. Jeg tror fremtiden på Fjord Base er lys! Mitt inntrykk så langt er at basen er gode på å omstille seg etter behov, samt å satse på nye forretningsområder. Vi er langt fremme når det gjelder det grønne skiftet.

CHRISTOFFER SØNNERVIK – Ingeniør trainee i West Industri Service

  1. Hovedoppgavene mine består av å bistå prosjektledere i tilbudsarbeid og gjennomføring av prosjekter innen forskjellige fagområder. Jeg produserer arbeidstegninger, beregninger og kreative løsninger.
  2. Jeg liker at jeg får jobbe tett med, og lære av dyktige kollegaer. Vi har stor variasjon i prosjektene vi leverer, noe som gir en svært variert arbeidshverdag
  3. Det er spennende med nye satsinger innenfor havbruk, hydrogen og havvind. Basen er en viktig aktør som har skapt mange arbeidsplasser både i Florø og regionen, og med de nye satsingene tror jeg det er noe de vil gjøre i lang tid.

Del gjerne dette innlegget

Kanskje dette også interesserer deg?

Fjord Base, forsyningsbase, offshore wind, Florø, forsyning, supply, olje og gass