Equinor utvider avtalen på Fjord Base med to år

Equinor fortsetter samarbeidet med Saga Fjordbase og Fjord Base Gruppen. Nå er baseavtalen signert og forlenget med ytterligere to år, frem til juli 2027.

– Avtalen ble først inngått i 2015 og er en svært viktig avtale for Saga Fjordbase. Equinor er vår største kunde, og står for en betydelig andel av aktiviteten vår. Equinor er en svært kvalitetsbevisst kunde, og kontrakten er et synlig bevis på at vi leverer tjenester på høyt nivå, sier CEO i Saga Fjordbase, Erlend Toftesund.

Samlet er aktiviteten på Fjord Base Kinns største hub av private arbeidsplasser, der mer enn 650 mennesker i dag har sikre jobber og inntekter.

– Avtalen med Equinor bidrar til langsiktighet og forutsigbarhet, og det gir oss grunnlag for å utvide virksomheten og planlegge ytterligere for det grønne skiftet. I disse planene inngår blant annet en ammoniakkbunkring, en hydrogenfabrikk og fremtidige planer for montering og mellomlagring av havvindmøller, sier Toftesund.

Bilde: Kari Bjørbæk(f.v.) og Erlend Toftesund er glade for at denne avtalen er på plass, og ser frem til videre samarbeid. Foto: Photoevent

Equinor er største kunde på Fjord Base, og står for en betydelig aktivitet på området. For Fjord Base Gruppen er de også en viktig partner i å redusere CO2-utslippene med 50 prosent innen 2030 og på lengre sikt jobbe mot en nullutslippsbase.

– Vi er glad for at avtalen er kommet på plass og ser fram til å fortsette samarbeidet og sammen bli enda bedre på både sikkerhet, effektivitet og bærekraft, forteller Kari Bjørbæk, Fungerende leder for forsyningsoperasjoner på norsk sokkel, i Equinor.

Fjord Base har allerede landstrøm på alle kaier, og har også tilrettelagt for bruk av elektriske kraner. For et år siden tok Saga Fjordbase i bruk sin egenutviklede digitale samhandlingsplattform for terminal og kaier. Dette har økt effektiviteten i operasjoner for kundene og deres samarbeidspartnere.

– I snart 40 år har Fjord Base skapt arbeidsplasser og verdier for hele lokalsamfunnet i Florø. Det vil bli lagt merke til og er et kvalitetsstempel at vi nå kan gå ut med nyheten om denne kontrakten, sier administrerende direktør Ole Schanke Eikum i Fjord Base Gruppen, som også omfatter Fjord Base AS, NCP AS og FB Support.

Han sier at man i den neste kontraktsperioden også vil sette i gang prosjekter for å videreføre og forbedre de allerede svært gode resultatene innen helse, miljø og sikkerhet for hele Fjord Base.

Bilde: Fjord Base er Norges største forsyningsbase. I snart 40 år har Fjord Base skapt arbeidsplasser og verdier for hele lokalsamfunnet i Florø. Foto: Arild Solberg.