Kontaktinformasjon

Hvem vil du snakke med?

Ole Schanke Eikum

Konsernsjef, Fjord Base Holding
E-post: ole.schanke.eikum@fjordbase.no

Roald Førde

CFO,Fjord Base Holding & daglig leder FB Support
E-post: roald.forde@fjordbase.no

Erlend Toftesund

Administrerende direktør, Saga Fjordbase
E-post: erlend.toftesund@fjordbase.no

Stig Førde

Administrerende direktør, Fjord Base
E-post: stig.forde@fjordbase.no

Niclas Forsberg

Leder forretningsutvikler fornybart, Fjord Base Gruppen
E-post: niclas.forsberg@fjordbase.no

Bjørn Erik Kringstad

Leder salg og kunderelasjoner, Saga Fjordbase
E-post: bjorn.kringstad@fjordbase.no

Christian Nordgreen Olsen

Leder operasjoner, Saga Fjordbase
E-post: christian.olsen@fjordbase.no

Dag Eikeland

Leder logistikk, Saga Fjordbase
E-post: dag.eikeland@fjordbase.no

Marita Jarstad

Leder subsea og prosjekt, Saga Fjordbase
E-post: marita.jarstad@fjordbase.no

Ingvild Hovland

Leder SCM/ HMSSK, Saga Fjordbase
E-post: ingvild.hovland@fjordbase.no

anne kari hereid

Anne Kari Husevåg Hereid

Leder HR, FB Support
E-post: anne.kari.hereid@fjordbase.no

Børge Nordal

Leder digitalisering og IT, FB Support
E-post: borge.nordal@fjordbase.no

Snorre Klungsøyr

Leder økonomi, Saga Fjordbase
E-post: snorre.klungsoyr@fjordbase.no

Geir Norevik

Prosjektleder, Fjord Base
E-post: geir.norevik@fjordbase.no

Trond Hegranes

Sikringsleder, Fjord Base
E-post: trond.hegranes@fjordbase.no

John-Arne Nybakk

Leder IT, FB Support
E-post: john-arne.nybakk@fjordbase.no

Anja Karlsen

Regnskapssjef, FB Support
E-post: anja.karlsen@fjordbase.no

Marta Szemiot

Kontrakt- og innkjøpsrådgiver, FB Support
E-post: marta.szemiot@fjordbase.no

Margrethe Nordal

Resepsjon, FB Support
E-post: margrethe.nordal@fjordbase.no