Viktig informasjon

På denne siden vil du finne viktig informasjon og status vedrørende drift og operasjoner på Fjord Base

Landstrøm

Sjekk status for landstrøm på våre kaier

LNG anlegg

Her finner du informasjon om vårt LNG anlegg

Her finner du mer besøksinformasjon og annen nyttig dokumentasjon fra Fjord Base

HMS, sikring og kvalitet

Her finner du Fjord Base sine overordnede mål innen HMS, sikring og kvalitet. Samt verdier og etikk.

Besøksinformasjon

Her finner du besøksinformasjon for besøkende på Fjord Base, og viktige telefonnummer.

Visitor information

Here you will find visitor informasjon at Fjord Base in English, including important telephone numbers.

Varslingsplakat

Hvem skal du nå ved en hendelse på Fjord Base? Det finner du oversikt over her!

Spørsmål?

Ikke nøl med å ta kontakt med oss! Du når vårt sentralbord på 577 51 800. Se ellers denne siden for kontaktpersoner.