Vi har samlet stab- og støttefunksjon i FB Support. Selskapet består av ansatte innenfor regnskap/lønn, IT, innkjøp, HR, marked og HMSK.

Kontaktinformasjon