Fjord Base Gruppen

Fjord Base er opptatt av å skape aktivitet i lokalsamfunnet. Selskapene våre har utviklet seg til en stor gruppe og er en viktig del av næringslivet i Kinn kommune. Vi har aktiviteter innen olje og gass, tekniske tjenester, eiendomsutvikling, subsea og industrielt vedlikehold.

Fjord Base består av en rekke bedrifter, som er engasjert innenfor et bredt spekter av tjenester og markeder. Hovedtyngden av disse er knyttet til oljeforsyningsbasen Fjord Base i Florø, med selskapene Fjord Base AS som eiendomsselskap og Saga Fjordbase AS som driftsselskap.

Fjord Base har samlet stab- og støttefunksjonene i selskapet FB Support som utfører tjenester til gruppens selskaper innenfor områdene regnskap/lønn, IT, HR, HMS-K, innkjøp og marked.

Ledige stillinger

Se ledige stillinger i selskapene i Fjord Base Gruppen.

Ledige stillinger (eksternt nettsted)

Fjord Base Nytt

Digital-versjon av magasinet til Fjord Base Gruppen.

Se Fjord Base Nytt

Aktsomhetsredegjørelse for Fjord Base Gruppen

Åpenhetsloven

Ringvirkningsanalyse Fjord Base Gruppen

EKSTERN_23.10.13 Fjord Base Ringvirkningsanalyse