Helt avgjørende for lokalsamfunnet

I arbeidet med nye, grønne satsinger trengte vi å forstå viktigheten og omfanget av ringvirkningene til baseaktiviteten. Både hva bedriftene på Fjord Base bidrar med i dag, men også konkrete muligheter for fremtiden. Vi fikk derfor hjelp av Ernst&Young(EY) til å lage en uavhengig ringvirkningsanalyse. Analysen viser at basen er helt avgjørende for lokalsamfunnet.

Viktig å realisere grønne prosjekt

Analysen viste også at Fjord Base må realisere grønne prosjekt for å beholde, eller styrke verdiskapningen. Det kan komme mange nye arbeidsplasser fra omstilling og innovasjon, hvor havvind er det prosjektet som kan erstatte eksisterende og skape flest nye. Analysen viser at det kan være mellom 700 og 1300 arbeidsplasser i 2035.

Bilde: Vegard Sjursen, direktør i EY, sammen med Sebastian Nyvoll og Arne Hesjedal Hovdenakk, senior rådgivere i EY.

Stolt av det man har fått til

Vegard Sjursen er direktør i EY, og er en av de som har jobbet med analysen. – Basen med alle selskapen fungerer som en hjørnesteinsbedrift. Dere skal være utrolig stolt over det som er bygget opp her over tid, og bevisst de mulighetene som ligger fremover, forteller han entusiastisk. – Basen har en komplett næringsklynge. Fremover blir det viktig med samarbeid på tvers av bedrifter, det offentlige og kommunen. For at ting skal skje må alle dra i samme retning, forteller Sebastian, senior rådgiver i EY.

Noe er umulig å tallfeste

Satsingene på Fjord Base vil samle flere aktører på ett sted. Det vil utløse synergieffekter for Kinn som er vanskelig å tallfeste. – Her bygges en kompetanse og en klynge innenfor nye verdikjeder som har en verdi det nesten er umulig å sette et tall på. Bedriftene lærer av og utfordrer hverandre, deler på utgiftene og skaper nye knoppskytinger. Delingsøkonomi har en enorm verdi, avslutter Arne, senior rådgiver i EY.

Tallene viser hvordan basen og bedriftene påvirker samfunnet rundt. Bilde: Emil Rasmussen

Verdiskapning på Fjord Base i dag

 • 63

  selskap lokalisert

 • 643

  sysselsatte

 • 1,34

  milliarder NOK

 • 569

  indirekte sysselsatte

 • 15% andel

  verdiskapning i Kinn