Uerstattelig bærebjelke i kommunen

I år har vi hatt valg av nytt kommunestyre. Valget landet på et styringsskifte i Kinn kommune, og ny ordfører for å lede kommunen de fire neste årene. Hvordan ligger næringslivet i Kinn kommune an i dag – og hva blir viktig i årene som kommer? Og hva tenker de om fremtidsplanene på Fjord Base?

For å bli litt klokere på disse spørsmålene tok vi en prat med den nyvalgte ordføreren Bengt Solheim-Olsen og den nye lederen for Plan, miljø- og næringsutvalget Arlene Vågene. Vi inviterte også Bjørn Hollevik, lederen for Florø Industri- og næringsforening til samtalen.

Så.. hva er status på kommunen i dag egentlig? Sett med næringslivsøyne? – Vårt lokale næringsliv er en uerstattelig bærebjelke i kommunen. Det er ikke en tjeneste i kommunal sektor som ikke er finansiert av næringslivet, direkte eller indirekte. Du kan si det er motoren i lokalsamfunnet, forteller Bengt. En analyse Menon har gjort for å kartlegge næringslivet i Kinn kommune viser at vi har 72% sysselsetting i privat sektor. Med få offentlige arbeidsplasser kommer viktigheten til næringslivet godt frem. De er alle enig om at vi må jobbe aktivt for å skape nye, attraktive arbeidsplasser, og støtte næringslivet.

Bjørn, Arlene og Bengt forteller litt om status på Kinn kommune – og hva som blir viktig fremover.

400 innspill til arealplanen

– Vi som folkevalgte må aktivt jobbe for utvikling. Noe av det viktigste er å legge til rette for nye næringsareal. Nok areal er en knapphetsfaktor, forteller Arlene. Hun leder utvalget som skal forvalte vår naturskjønne kommune på en god måte. Nylig gikk fristen for innspill til den nye arealplanen ut, og rundt 400 innspill kom inn. Store og små, både fra privat, det offentlige og næringslivet. Alle skal vurderes. – Vi har en jobb foran oss nå. Samspillet og balansen mellom næringsutvikling og å ta vare på naturen står i fokus. Kommunen har behov for mer areal, men det må gjøres på en skånsom og bærekraftig måte, forklarer Arlene. Bjørn har lang erfaring med slike prosesser. Både som leder i FIN, og som politiker selv. – Siden 1989 har problemstillingen med mer næringsareal vært på dagsorden. Slike prosesser tar tid, men jeg opplever kommunen som både hjelpsom og lydhør, forteller han.

Kritiske suksessfaktorer for å lykkes

De tre intervjukandidatene er positive til den satsingen som skjer på Fjord Base. De forteller at det er viktig at vi er en del av omstillingen i samfunnet, selv om endringer kan være skummelt. – Vi må få lov til å teste, prøve og feile. Det er det utvikling og innovasjon handler om. Nå kommer omstillingen fra olje- og gass, til nye, grønne energiformer, og vi må være med der det skjer. Ellers tror jeg vi mister mye ny arbeidskraft og tilflytting, forteller Arlene. I tillegg til Fjord Base, er mange av bedriftene i Florø er langt fremme innen det grønne skiftet. Og utover nok areal, er grønn energi og tilgang på vann kritiske suksessfaktorer som må på plass. – Mange Florøbedrifter er nasjonalt ledende innen sine felt, forklarer Bjørn. Han nevner eksempler i fleng: Cargill/ Ewos, NorTekstil, Fjord1, Evoy, Havlandet og Westcon. Det satses på innovative, bærekraftige løsninger, og selskapene tar store investeringer for å få dette til. – Derfor er det viktig at vi har nok areal, kraft og vann i kommunen, understreker Bjørn. Bengt kan forsikre om at kommunen har dette høyt på sin prioriteringsliste. – I kommunen spiller vi på lag med næringslivet, og jobber med løsninger for disse utfordringene. Det er helt avgjørende for at vi lykkes med det grønne skiftet, avslutter han.

Aktiviteten på Fjord Base blir viktig også i årene som kommer! Bilde: Emil Rasmussen