Vår historie

Gründerånd og risikovilje

INC Gruppen ble etablert da Per Arvid Nødseth og Oddgeir Igland i 1985 forente sine krefter for å bli leverandører til oljeindustrien. Frem til 2023 bestod gruppen av 13 bedrifter med omsetning på rundt 700 millioner og 380 ansatte. Per Arvid Nødseth startet og drev NBN Elektro fra sommeren 1979 og Oddgeir Igland overtok ved management takeover West Industri Service AS januar 1981.

Da oljevirksomheten flyttet nordover på norsk sokkel så Oddgeir og Per muligheten til å delta i et interessant markedsområde for flerfaglig vedlikehold. Ved sammen å starte INC Invest AS som holdingsselskap og bygge tekniske disiplinbedrifter rundt denne kjernen, var INC Gruppen etablert. Ingeniørressursene samlet man i INC Engineering, elektro og automasjon i NBN Elektro, rør og stål i West Industri Service, stillas og overflatebehandling i INC Construction. Da Botnaneset Industriselskap outsourcet driften av oljeforsyningsbasen Fjord Base i 1985 fikk INC Gruppen tilslaget og etablerte Fjord Base AS i 1985.

Satsingen på offshore vedlikehold førte til 7 års sammenhengende vedlikeholdsoppdrag på Gullfaks B og Veslefrikk. Holdninger til kvalitet, herunder helse, miljø og sikkerhet er avleiret som kompetanse i hele INC Gruppen etter krevende år med offshore vedlikehold. Fjord Base AS har utviklet seg til en stor regionhavn og industriområde som huser 65 bedrifter. Saga Fjordbase er total logistikkaktør på basen, og leverer tjenester til Norsea, Equinor, Neptune Energy, Wintershall og andre olje-, energi- og serviceselskap.

Solgt til Ancala

I mars 2023 slapp vi nyheten om at selskapene i Fjord Base Holding Group er solgt til det europeiske investerings- og forvaltningsselskapet Ancala Partners. Selskapene dette gjelder er Saga Fjordbase, Fjord Base, INC Support, Norsk Contracting Partner og HyFuel (33,3%).

Aksjene i Fjord Base Holding var eid 50% av WIS Holding og 50% av Semi. WIS Holding er Oddgeir Igland sitt familieselskap, mens Semi tilhører Per Nødseth. Ancala har nå kjøpt alle 2.100.000 aksjene som WIS Holding eide, samt halvparten av de 2.100.000 aksjene Semi eide. Det betyr at Oddgeir nå selger seg ut av det som har med den olje- og energirelaterte aktivitet på basen, mens Per sine selskap fortsetter som lokal deleier med 25%.

Vi er overbevist om at Ancala vil fortsette å utvikle basedriften i en positiv og bærekraftig utvikling, og fortsette det gode arbeidet som er lagt det her over 40 år. Florø-samfunnet og omland skal komme godt ut av denne realiseringen, og vi skal fortsette å ha lokal forankring. Ancala er en langsiktig og kapitalsterk majoritetseier av forsyningsbasen, noe som må til for å møte framtiden sine krav til omstilling og bærekraft. Nye eiere vil styrke vår konkurransekraft, trygge arbeidsplasser og stimulere til ny aktivitet, og nye arbeidsplasser.

Gründerånden har vært sentral i INC Gruppens virke under Igland og Nødseths ledelse. Mange tiltak og nye bedrifter har vært suksessrike og lever i beste velgående den dag i dag. Andre forsøk har vært modige, til dels spektakulære, men dessverre mislykket. Vil man bidra til nyskaping er risiko noe man må forholde seg til.