Lean and Green fyller 3 år!

I desember er det 3 år siden selskapene på Fjord Base bestemte seg for å gå sammen for å sikre at vår felles arbeidsplass skal være mest mulig effektiv samtidig som vi skulle øke miljøfokuset.  

Det første året møttes leverandørene for å feie for egen dør uten at kundene, eller operatørene, var involvert. Kommunikasjonen mellom selskapene ble forbedret og vi fant løsninger på utfordringer som enkelte hadde opplevd som frustrerende ettersom de var vanskelige å løse alene.  

I det andre året inviterte vi operatørene medShell gav oss kurs i Lean teori og Equinor kom med tydelige tanker om hva de ønsket at gruppen skulle jobbe medVi tok fatt på de nye utfordringene samtidig som Mattis Brandsøy utviklet APP’er som forenklet kommunikasjonen mellom bedriftene.   

På det tredje året har vi arbeidet med utfordringer som kom frem i en rapport som Deloitte Florø utarbeidet for gruppen. Dette har ført til nye tiltak og forbedringer. Gruppen er fortsatt sammensatt av personer med ulike titler fra ulike selskap og alle er enige om at det gode initiativet må fortsette.  

Den 12. desember møtes derfor alle selskapene for å se på hvordan vi nå skal arbeide videre. Hvilke utfordringer må vi gå sammen for å løse og hvordan kan vi sammen sikre at Fjord Base blir den beste basen for våre kunder?  

Vi gleder oss til fortsettelsen og samarbeidet videre!