Enkle, men livreddende regler

To av de største aktørene på norsk sokkel, AkerBP og Equinor har gått sammen om ni livreddende regler. Hver og en regel angår ulike aktiviteter som medfører risiko. Følger vi disse reglene kan vi unngå alvorlige ulykker. Vi har derfor implementert reglene i organisasjonen vår og de ansatte har skrevet under at de forplikter seg til å følge dem. I tillegg har vi trykket en brosjyre som er tilgjengelig for alle.  

Gjennom året kjører vi kampanjer med film og informasjon på skjermer som henger ute i driftsavdelingene. Vi bruker reglene daglig for å stadig bli bedre på HMSSK (helse, miljø, sikkerhet, sikring og kvalitet) i alle ledd, og for å arbeide aktivt med nullskade-visjonen til INC Gruppen. Den viktigste innsatsen vi gjør er å arbeide og levere sikkert i alle operasjoner. Så langt viser 2020 gode resultat uten en eneste personskade. Vi har også en stabil arbeidsstokk i hele INC gruppen med et rekordlavt sykefravær på rundt 2%. 
 

Kontinuerlig forbedring innen bærekraft og service 

Vi har fornyet ISO sertifikatene våre innen ytre miljø og kvalitet med tre nye år. ISO sertifiseringen sier noe om hvilket nivå vi må holde på interne arbeidsprosesser og system. Dette er viktige sertifiseringer for å kontinuerlig forbedre oss på service og bærekraft.  

Bilde: Tavlen med de 9 livreddende reglene har i tur og orden blitt signert! Her ser vi første gjeng ut fra Saga Fjordbase. Foto: Karen Nilsen

Se hele magasinet INC Nytt her: