Lean and Green – Volume 2

I sist utgave av INC Nytt fortalte vi om de tre første årene til Lean and Green – prosjektet som skal sikre at Fjord Base er mest mulig effektiv samtidig som vi øker miljøfokuset. Fra 2020 fortsetter vi arbeidet med Lean and Green, nå med enda flere medlemmer og oppdaterte mål. Vi kaller det Lean and Green – Volume 2.  

Rørgruppen vil fortsette å sikre en god flyt av rør og optimalisering av tidsfrister for rørhåndtering på basen. Fjord Base er Equinor sin sentralhavn for foringsrør og dermed ligger det til enhver tid rundt 100.000 tonn med rør her. Dermed er det mye å spare på å forbedre håndteringen mellom selskap.  

Forsyningsgruppa fortsetter arbeidet med samarbeid rundt fartøy. Om vi klarer å losse og laste skipene fortere kan vi få mer aktivitet ved at det er plass til flere anløp. I tillegg kan fartøyene gå saktere ut til installasjonene, noe som vi redusere drivstofforbruk.  

Vi ønsker også å samarbeide for å finne samlet utslipp av CO2, best mulig utnyttelse av areal og nye løsninger for å bli ledere på energi. Med flere medlemmer og ny energi har vi tro på at Lean and Green også vil utrette mye i årene som kommer.  

Bilde: Gjengen i Lean and Green er klare for nye muligheter i vol 2! Foto: Photoevent

Se hele magasinet INC Nytt her: