Zero Emission Supply Base Operation

Vårt Zero Emission initiativ handler om å utvikle forsyningsbasen mot et stadig mer bærekraftig forsyningskonsept. Vi vil at nullutslipp løsninger skal gjennom flere steg iverksettes som en del av vår totale logistikkstyring forteller en engasjert Erlend Toftesund. Han har jobben som administrerende direktør i Saga Fjordbase AS og er dermed ansvarlig for et selskap som er viktig for å drive frem mer aktivitet på Fjord Base. 

Saga Fjordbase ønsker å være en sentral aktør og ta en ledende rolle i arbeidet for å finne nye grønne løsninger. Det vil de gjøre ved å ta ansvar for å utvikle bærekraftige forsyningsprosesser de kommende årene. 

 Som et ledd i denne prosessen er det viktig å kartlegge alle aktiviteter på basen, og sette klare mål for CO2 reduksjon, redusere sløsing, øke servicenivået, utvikle tjenestemodellen vår og sikre posisjon som en bærekraftig og innovativ forsyningsbase i fremtiden. 

Å utvikle Zero Emission Supply Base Operation vil kreve mot, vilje og evne til omstilling. Saga Fjordbase tar høyde for at det er mulig å bli en CO2 nøytral base i tråd med forventingene til omgivelsene rundt oss. 

For å lykkes med våre klare visjon om å bli et grønt knutepunkt for nordlige del av Vestland fordrer dette tett samarbeid med alle aktører i verdikjeden, samt kunder og leverandører. 

Bilde: Bildene viser vår elektriske kran, elektriske biler, dagens trekkvogn som går på disesel og en positiv gjeng fra Saga Fjordbase på el-kran kurs. Foto: Photoevent / Karen Nilsen

Se hele magasinet INC Nytt her: