Bilde: Saga Fjordbase har fått støtte til videre opplærning av ansatte. Tatt av Photoevent

Over 11 millioner i støtte til å bli enda bedre!

Saga Fjordbase har over lengre tid hatt et samarbeid med Fagskolen i Sogn og Fjordane. Fagskolene er et yrkesrettet alternativ til høgskole. Tidligere rektor Reidar Grønli forteller at måten Fagskolen bygger kompetanse på er litt omvendt enn vanlige
rutiner. Istedenfor at skolen låser seg til fast pensum, går de heller ut til bedriftene og spør hva de trenger av kompetanse, og hvordan Fagskolen kan hjelpe dem å skaffe den.

Dette har basemiljøet virkelig fått god nytte av. I slutten av november kom gladnyheten om at Saga Fjordbase har fått bevilget midler til kompetanseheving og utdannelse for ansatte. Både interne ressurser og eksterne selskap får nytte av disse midlene.

Vi har fått midler til industrifagskole, både for de med og uten høyere utdannelse, samt støtte til desentralisert utdannelse, en fagarbeiderspesialisering. Sistnevnte har vi fått sammen med Aker Solution Stord, forteller den engasjerte sjefen i Saga Fjordbase, Erlend Toftesund. Midlene går til Fagskolen, hvor vi sammen lager skreddersydde gratis kompetansepakker, og sammen øker vi kompetansen til de ansatte.

Det blir spennende å tilby utdanninger som i liten grad koster næringslivet, men som gir en mulighet for utvikling av enkeltmennesket og bedriftene. Vi har ekstra høyt fokus på energiforvaltning, grønn og bærekraftig utvikling. Så en stor takk både avgått rektor Reidar Grønli, og nåværende rektor Torbjørn Mjelstad. Samspillet mellom utdanningsinstitusjon og næringslivet er nøkkel til fremtidens kompetanseheving.

Del gjerne dette innlegget

Kanskje dette også interesserer deg?

Fjord Base, forsyningsbase, offshore wind, Florø, forsyning, supply, olje og gass