Vår bransjeledende logistikk

Det ser kanskje ut som et av Fjord Base sine vanlige, grå bygg. Men for oss er bygg 75 mer enn som så. Dette er tross alt bygget vi kaller Logistics Center of Excellence. Her har vi rullet ut en av markedet beste logistikkmodeller, og bygget er i full drift. Vi er knutepunktet mellom fastlandet og sokkelen i Nordsjøen. På bygget håndterer vi all logistikk internt på Fjord Base, og har kontroll på det som skal over kai. Vi bistår også operatørene med leteboring og borekampanjer. Samtidig er vi et felles varehus. Vår unike logistikkmodell er rollebasert. Kundene våre får en fast rolle å forholde seg til, og ikke en fast person. Dette gjør oss mindre sårbare og langt mer kostnadseffektive.

One stop shop
I Saga Fjordbase opererer vi som en «one stop shop» for alle kunder. At oljebransjens store selskaper velger Fjord Base som pålitelig samarbeidspartner, er ikke tilfeldig. Gjennom flere tiår har vi sammen med våre kunder og leverandører bygget kunnskap og kompetanse om hvordan vi best kan tilrettelegge logistikk og operasjoner.

Vil på vegne av TIOS takke for outstanding support under vår demobilisering for Wintershall. Den smidigheten dere utøver gjør at det blir en lek med mobilisering og demobilisering. Vet jeg snakker for alle ombord, både logistikk og utførende personell

– Thor H. Brende. TIOS er eier av Island Constructor, og innleid på kontrakt til WintershallDEA.

Forbedringsteamet, Børge K. Nordal og Mattis Brandsøy jobber knallhardt for å redusere utslipp og kostnader. Det bærer frukter. Foto: Emil Rasmussen, Vookal.

Topp moderne og digitalisert
Den daglige driften er topp moderne og digitalisert. Ved hjelp av forbedringsteamet sin digitale samhandlingsplattform, Saga Connect, er vi mer effektive og bærekraftige enn noen gang. Saga Connect ble lansert på oljemessa ONS i 2022 i Stavanger, og har så langt levert utover forventningene. Nå samarbeider vi, kunder og leverandører på en helt annen måte. I sanntid får alle den samme informasjonen, og det erstatter utallige e-poster, Excel ark og telefonsamtaler. Det er både enkelt, standardisert og transparent. Saga Connect har etter ett år med drift 26 ulike bedrifter, og over 140 unike brukere. 2 560 operasjoner har gått sømløst gjennom systemet. Det har gitt fartøyene 26% kortere liggetid ved kai, og en reduksjon på 24,5 tonn Co2 utstlipp – i måneden! I tillegg er arbeidsflyten og samarbeidet mellom de ulike selskapene på Fjord Base betydelig forbedret.

Helt i østre del av Fjord Base holder SAR til. Sar er en ledende og global avfallshåndteringspartner og med sine 30 ansatte i Florø sørger de for at mottak og håndtering av avfall blir godt ivaretatt. De har vært med i Saga Connect klubben siden oppstart. Hos SAR kan Normann Swensen fortelle at systemet fungerer bra, er brukervennlig og har store fordeler for alle aktører.