Equinor fornyer laget

Visste du at Equinor er den største operatøren på norsk sokkel? Selskapet er blant verdens største offshoreoperatører, og en stadig viktigere aktør innen fornybar energi. Rundt 80 % av aktiviteten på Fjord Base er Equinor relatert, noe som gir ringvirkninger for både basemiljøet og lokalsamfunnet. Med faste installasjoner som Snorre A, B og Visund samt leting- og boringer er aktivitetsnivået til Equinor i Florø stabilt fremover.

Nå har de fått på plass 6 nye ansatte i Florø, og det er på tide å introdusere de nye ansiktene. Børge Folkestad (t.v.) er ansatt som OCTG planlegger. Sammen med Malene Røyrvik Brandsøy, Lars-Andreas Sigdestad og Amalie Hopkinson utgjør de de nye fjesene i OCTG avdelingen. Et team på 13 personer som har ansvar for OCTG leveranser til hele norsk sokkel. Samhandling på tvers i eget selskap og mot ulike leverandører er en viktig del av arbeidsoppgavene, for å sikre rettidige leveranser. Med større pågående digitaliseringsprosjekt, er det er avdeling i kontinuerlig endring og forbedring.

Fra venstre: Børge, Malene, Amalie, Anders og Anne Marte er de nyeste fjesene hos Equinor i Florø. Vi mangler Lars-Andreas som ikke kunne være med på bildet.

På operasjonsrommet til Equinor har en komplettert laget med Anne Marte Karreman Kleiven og Anders Bjørnsen. De jobber i et team på 7 personer, hvor arbeidsdagen er variert, og består i alt fra ulikt HMS arbeid og behovsoppfølging, til fartøyskoordinering og forbedringsarbeid. Anne Marte er varestrøms koordinator, og Anders på sin side er fagansvarlig varestrøm. Anders er godt kjent med Equinor systemet. Han kom nemlig hjem etter mange år offshore på Snorre A.

Ikke en liten brikke i et stort system

De er alle enig om at det beste med jobben er folkene og det gode arbeidsmiljøet. Samtidig trekker de frem mulighetene for å bruke sin kompetanse og utvikle seg selv. – Jeg trodde kanskje at man ble en liten brikke i et stort Equinor-system. Men det stemmer ikke. Her får man mulighet til å påvirke sin egen arbeidshverdag, og man blir hørt dersom man har forbedringsforslag eller idéer, forteller Anne Marte.

Equinor, tidligere Statoil, er en av de første som etablerte seg på Fjord Base.

30% utskiftning

Kristoffer Kjelkenes er fungerende forsyningsleder på Fjord Base. Han følger fotsporene til Kari Bjørbæk, som i høst rykket opp som leder for alle basene. – Jeg er strålende fornøyd med den gjengen vi har fått på plass. Vi har etterrekruttert nesten 30% av staben hos oss. Det ermange, og da er det kjekt å konstatere at vi har lykkes med inntaket, både på faglig og menneskelig plan. Alle nyansatte har lokal forankring til Florø, og tilfører en solid kompetanse, forteller han entusiastisk.

Sikker drift, høy verdiskapning og lave karbonutslipp

Equinor har 50 år med stolt industrihistorie på sokkelen. Klimautfordringen krever en balansert overgang til fornybar industri, og denne transformasjonen vil Equinor være en del av. Vi er ikke lenger et olje- og gass selskap, men et bredt energiselskap, med visjon om å levere bærekraftige verdier til samfunnet i flere tiår fremover. Med strategien sikker drift, høy verdiskapning – og lave karbonutslipp er Kristoffer optimistisk for årene som kommer. Både for eksisterende kjernevirksomhet, og det som skal skje innen det grønne skiftet.

Fartøy og rør. Siden starten av Fjord Base.