– På Fjord Base er HMS’en bedre enn hos mange av de store oljeselskapene. Jeg er så imponert!

Nylig kan vi gratulere Anders Dalland med meget godt bestått fagprøve i logistikk. Dere kjenner nok ikke Anders, men nå skal dere få bli litt bedre kjent. Han holder til i Tysnes og jobber i det globale oljeselskapet Archer. Anders har jobbet både on- og offshore. Med mange års erfaring som blant annet vedlikeholds-operatør på rigg i Nordsjøen har han en variert kompetanse. Nå jobber han som innkjøper og teknisk støtte i det store oljeselskapet. Jobben hans har utviklet seg det siste året, og behovet for et fagbrev i logistikk dukket plutselig opp. Da det ikke var mulig å gjennomføre i Tysnes eller på Mongstad, stilte en langstrakt forsyningsbase i Florø opp.

Et ønske om å oppnå noe
– Vi er godt kjent med Archer, de er en av våre faste kunder. Det var slik vi kom i kontakt med Anders, og innså at vi lett kunne legge til rette for at han kunne ta fagbrevet her, forteller Bjørnar Hovden i Saga Fjordbase. Da ble Vestland Fylkeskommune sin prøvenemnd koblet på. Noe de har blitt mange ganger før. De kjenner Fjord Base godt, og har bistått med fagbrev i snart 10 år. – Fjord Base er en fin plass å komme til. Her er det en positiv holdning blant folka, og alltid ryddig og fint. Vi er imponert over hvordan dere fasiliteter og legger til rette. Ja-holdningen skinner gjennom. Her er det et ønske om å oppnå noe. Vi føler oss alltid velkommen – og det gjelder hele basen, forteller Morten Listou i prøvenemnda til fylkeskommunen.

Bjørnar, Anders, Morten og Jan er fornøgd med gjennomføringen av fagprøven på Fjord Base.

Fagbrevsuksess
Fagbrevet i logistikk går til vanlig over 2 dager. – Det var nervepirrende. Både fordi jeg var nervøs, og fordi det er en annen måte å jobbe på. Jeg måtte bruke tid på å sette meg inn i rutinene til Saga Fjordbase, og bli bedre kjent med avdelingen for operasjoner. Men det har vist seg å være verdifullt, og jeg sitter igjen med mye nyttig som jeg tar med meg videre. Saga Fjordbase tok meg heldigvis godt imot. Både folka i felt, og administrasjonen. Akkurat det var ingenting å være redd for, jeg ble raskt som en del av gjengen, forteller Anders. Fagprøven startet med en HMS-introduksjon, etterfulgt av en sikkerhetsgjennomgang. Deretter gikk oppgaven ut på å planlegge hva en skal gjøre, gjøre det en har planlagt og dokumentere hva som ble gjort. Anders var gjennom blant annet håndtering av innkommende gods, klarering av materiell til Nordsjøen, lastsikring, avfallshåndtering, førstehjelp og avvik. Litt av hvert altså. Og han hadde ingenting å være nervøs for. Prøven gikk som en drøm, og han bestod med øverste karakter på skalaen.

HMS kultur ligger i veggene
Det underliggende fokuset for fagprøven i logistikk er HMS(SK). Vi tror selv at dette er noe vi er gode på – men at det alltid finnes forbedringspotensialer. Da er det kjekt at gutta fra prøvenemnda er enig, og vel så det. – Får deltakeren et lite HMS-avvik på fagprøven stryker vi hele oppgaven, uansett hvor bra alt det andre er. Det sier litt om prioriteringen. Her på Fjord Base ligger kulturen i veggene, og vi føler oss alltid helt trygge. Dere er grundige, har rutinene på plass og ingenting blir overlatt til tilfeldighetene, forteller Jan Kauppi i prøvenemnda til fylkeskommunen.

Hviler ikke på laurbærene
Anders holder jo ikke til her. Det gjorde at han kom med mange nyttige innspill, og synspunkt fra offshore som vi ikke ser selv. – Jeg er imponert over hvordan systemene er lagt opp og organisert hos dere. I 17 år har jeg reist forbi basen på vei til Visund, men aldri vært her inne og sett hvordan det fungerer i praksis. Dere leverer kvalitet, forteller han entusiastisk. Samtidig vet vi at kontinuerlig forbedring er et nøkkelord. En skal aldri hvile på laurbærene, og vårt fokus på HMSSK er vår lisens til å operere. Derfor synes vi det har vært nyttig med Anders på besøk. Vi har lært mye av han, og fått innblikk i hvordan ting fungerer ute på riggene. Der er det for eksempel minimalt med plass, og lasten må pakkes med hensyn til det. Vi hjelper hverandre og har god informasjonsflyt kan vi jobbe enda enklere, og bli enda bedre.

I korte trekk: Fjord Base er et utmerket sted å ta fagbrev i logistikk. Bilde: Emil Rasmussen, VOOKAL