Samfunnsansvar i praksis

I Fjord Base Gruppen tar vi vårt samfunnsansvar alvorlig. Vi legger stor vekt på å engasjere oss aktivt i lokalsamfunnet vårt. Det har vi gjort siden den spede begynnelse, og det skal vi fortsette med sammen med våre nye eiere. Gjennom støtte til kulturelle aktiviteter, breddeidrett og frivillig arbeid sørger vi for et variert tilbud og utvikling i lokalsamfunnet.

Vi er stolte av vårt gode samarbeid med en rekke lokale organisasjoner og initiativ. Florø Fotball, Florø Turn og Idrettsforening, Kinnaspelet, Flora U40 og Stiftinga Svanøy Hus er eksempler på dette. Disse organisasjonene spiller en nøkkelrolle i å fremme trivsel og gjøre Florø til et attraktivt sted å bo.

Fjord Base Gruppen har dype røtter i lokalsamfunnet. Som ny majoritetseier av Fjord Base Gruppen er vi opptatt av å bevare og styrke disse båndene.
– Tore Land, styreleder Fjord Base Gruppen

Foto: Kinnaspelet

Florø Fotball er en av våre største avtaler. Det har de vært lenge. Samtidig er de den klubben med flest barn og unge i regionen. De har i dag 460 aktive fotballspillere. De fleste er mellom 6-19 år. Klubben har samtidig mellom 150-200 frivillige som bidrar til å opprettholde god aktivitet og arrangementer. – Vi er veldig glad og stolt over at Fjord Base Gruppen ser verdien i det viktige arbeidet vi gjør i vårt lokalsamfunn. Takk for at dere støtter oss, stolt og kry, forteller Kim Solheim, daglig leder Florø Fotball.

Fotball er mer enn de 90 minuttene dommeren holder kampen i gang. Foto: Cecilia Molander