Verdens første bunkringsanlegg for ammoniakk

Den første fyllestasjonen for ammoniakk til skip i verden skal ligge på Fjord Base, og nå nærmer det seg byggestart. Ammoniakk som drivstoff reduserer utslipp av klimagasser, og er enkelt å håndtere. Et slikt anlegg vil utvide vårt tilbud, og styrke vår posisjon som havn og forsyningsbase. Samtidig vil anlegget generere inntekter og arbeidsplasser i Florø, øke havneaktiviteten og utvikle et unikt knutepunkt for kompetanse. Vi er stolte over å være med på dette nybruddsarbeidet.

Prosjektet heter Ammonia Fuel Bunkring Network, og består av samarbeidspartnerene Azane Fuel Solutions, Yara Clean Ammonia, HyEx Safety, Fjord Base, GOT, Hub for Ocean, Saga Fjordbase og SINTEF Energy. Dyktige fagfolk med ekspertise og spisskompetanse her altså.

Prosjektets initiativtaker er Hub for Ocean. De drifter den nasjonale klyngen Ocean Hyway Cluster med hovedsete i Florø. Innen 2030 skal Norge halvere sine klimautslipp, og det begynner å haste. Kristin Svardal er daglig leder i Hub for Ocean. Hun forteller at det fantes ingen teknologi for å bunkre ammoniakk som drivstoff. Slik var opphavet til prosjektet født, og idéen blomstret i klyngen. – I Florø blir vi et utstillingsvindu for en fremtidig verdikjede. Det er en ny teknologi som hele verden trenger dersom vi skal kutte utslipp i maritim sektor. Det er derfor gledelig at vi nå nærmer oss byggestart, og forventer at dette kan skje allerede i løpet av første kvartal neste år.

Ksenia Zakariyy og Marthe Therese Møller Solaas fra Yara er med på prosjektet som setter Florø i forsetet.

Verdensledende på sitt felt

Yara er et norsk gjødsel- og kjemikonsern. De er en verdensledende leverandør av mineralgjødsel. Det er en solid og erfaren aktør som etablerer seg i Florø. Og at det blir Fjord Base, er ikke tilfeldig. – Det er viktig for oss at vi har samarbeidspartnere som møter våre standarder for sikkerhet. Fjord Base har kompetansen og erfaringen som trengs. I tillegg til konkurransedyktig plassering. Vi har sett på mange lokasjoner, og her er det beste alternativet, forteller Marthe Solaas, VP, Bunkering & Market Development i Yara.

Risiko?

Noen er bekymret for risikoen med ammoniakk. Vi kan forsikre om at vi tar alle forhåndsregler, og at risikoen for ulykke er minimal. Ammoniakk har spilt en sentral rolle i Yaras aktiviteter i over 100 år. Samtidig har basemiljøet lang erfaring med håndtering av farlige gasser. Som alltid har vi trygghet og beredskap som førsteprioritet. – Vi har utført et fullt spektrum med risikoanalyser. Siden dette er det første anlegget i verden har vi helgardert oss, og tatt høyde for alle potensielle uønskede hendelser. De fleste er ekstremt usannsynlige, forteller Ksenia Zakariyya, HESQ Manager i Yara.

Nytenkende initiativ

På Fjord Base har vi alltid jobbet for å få flere ben å stå på i fremtiden, og slik har vi skapt den største private arbeidsplassen i Florø. Vi ser ingen grunn til å stoppe nå. Verdens første bunkringsanlegg for ammoniakk stiller seg i rekkene av spennende og nytenkende initiativ.