Yara Clean Ammonia og Azane har fått DSB-tillatelse til å bygge verdens første bunkrings- terminal for ammoniakk

Pressemelding Yara

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ga sin godkjennelse til bygging av det planlagte ammoniakkbunkringsanlegget ved Fjord Base i Florø. Tillatelsen markerer en betydelig milepæl for å muliggjøre ammoniakk som et trygt og lavutslippsalternativ til tradisjonelle skipsdrivstoff.

– Vi er fornøyd med tillatelsen vi har fått fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Den slår fast at ammoniakk kan brukes trygt og effektivt som drivstoff på Fjord Bases anlegg i Florø. Ammoniakkterminalen vil bidra til å avkarbonisere maritim sektoren og synliggjøre ammoniakkens fordeler som et nullutslippsdrivstoff for skip. Vi ser frem til å samarbeide med våre partnere og lokalsamfunnet i Kinn for å fullføre prosjektet og tilgjengeliggjøre et drivstoff for fremtiden for norsk offshore flåte, sier Magnus Ankarstrand, persident i Yara Clean Ammonia.

Ammoniakk er anerkjent som et lavutslippsdrivstoff for skip.
Interessen for ammoniakk som dekarbonisert drivstoff er stor, men den siste biten i puslespillet, fra produksjonsanlegget til fartøyet, har manglet. Nå har Yara Clean Ammonia, Azane og Fjord Base demonstrert hvordan den planlagte ammoniakkbunkringsterminalen kan oppfylle de strenge sikkerhetskravene til Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB).

– Dette markerer en milepæl for ammoniakk som drivstoff. Nå vet vi endelig med sikkerhet hvilke sikkerhetssoner vi må operere under ved bunkring av ammoniakk. De nødvendige sikkerhetssonene er veldig oppmuntrende og viser hvordan det vil være mulig å bunkre ammoniakk i de største og travleste havnene rundt om i verden, sier Steinar Kostøl, VP Projects & Products i Azane.

1000 m3 ammoniakkterminal
Den planlagte terminalen består av en flytende, stasjonær lekter med en kapasitet på 1000 kubikkmeter, eller 650 tonn, lavutslipps ammoniakk. Tillatelsen åpner for inntil 416 operasjoner årlig, mange av disse forventes å være bunkringsoperasjoner for offshore forsyningsfartøy som regelmessig anløper Fjord Base i Florø.

– Fjord Base-samfunnet ønsker med stor entusiasme velkommen samsvarserklæringen utstedt av DSB. Det understreker vår forpliktelse til å gi våre kunder innovative løsninger som tar sikte på å minimere deres karbonavtrykk. Utviklingen av en ammoniakkbunkrings-terminal markerer et betydelig skritt fremover i denne bestrebelsen, som styrker vår konkurransefordel på Fjord Base og viser vår dedikasjon til bærekraft, sier Stig Førde, administrerende direktør i Fjord Base.

Økende etterspørsel etter ammoniakk med lavt karbonavtrykk
Den planlagte terminalen er en del av Yara Clean Ammonia og Azanes innsats for å gjøre ammoniakk med lavt utslipp til et vanlig drivstoff for skipsfart. Med ammoniakks potensiale til å avkarbonisere den maritime sektoren, planlegger selskapene å bygge ut et nettverk av terminaler i Skandinavia. Denne milepælen er viktig for å møte den økende etterspørselen etter ammoniakk som drivstoff. I tillegg er insentiver nødvendige for å gjøre det mulig for skipsoperatører og -eiere å bytte fra karbonintensive, men billigere drivstoff, til lavutslippsalternativet ammoniakk. Etterspørselen i Norge ser ut til å tilta ettersom ENOVA, som forvalter det norske klima- og energifondet på vegne av regjeringen, planlegger anbudskonkurranser for både ammoniakkdrevne skip og ammoniakkinfrastruktur i 2024. Det er flere nybyggingsprosjekter i utviling samt pågående anbudsprosesser for ammoniakkdrevne forsyningsfartøy til plattformer (PSV).

Yara Clean Ammonia, Azane og Fjord Base arbeider nå videre med sine prosjektpartnere for å få nødvendige tillatelser  av Kinn kommunen, før en endelig investeringsbeslutning kan fattes.