Bilde: Her ser vi prosjektgruppa til HyFuel i oktober

132 millioner til å bygge hydrogenanlegg

HyFuel er et fellesforetak mellom Fjord Base Holding, Sogn og Fjordane Energi (SFE) og Gasnor. Sammen arbeider vi for å utvikle, eie og drifte et anlegg for grønt hydrogen, her på Fjord Base. Vi skal bidra til å få i gang nullutslippsløsninger i norsk, marin sektor, og tror hydrogen er en avgjørende klimaløsning i morgendagens Norge. INC Invest var visjonærer og tidlig ute med satsing på hydrogen. Med gode partnere i SFE og Gasnor er vi klare for å
omstille sjøfarten.

Som vi nevnte i forrige INC Nytt, sendte HyFuel den 22. april inn en søknad om støtteordning fra Enova. Denne støtten var avgjørende for videre arbeid, og det var med stor glede de i slutten av juni mottok  svar fra Enova, med gladnyheten om at 132 millioner var innvilget! Gjennom prosjektet «Hydrogenknutepunkt på Fjord Base» får HyFuel viktig støtte til oppstart av produksjonsanlegget av grønt hydrogen basert på fornybar energi og elektrolyse. Takk til det gode teamet som utviklet prosjektsøknaden til Enova. Det ville ikke gått uten dere!

Eneste i Vestland som fikk støtte

Det var mange seriøse aktører som søkte om støttemidler, men HyFuel var den eneste fra Vestland fylke som fikk støtte. Det er ypperlig med Florø i sentrum for etableringa av ny, grønn verdikjede på Vestlandet. Vi har både kompetansen som skal til og rik tilgang på kraft i regionen. I tillegg er vi i nærheten til markedene, forteller styreleder Ole Schanke Eikum.

Unik plassering og sirkulærøkonomi

Fjord Base har en unik beliggenhet til å lykkes med det grønne skiftet. Basen er lokalisert i en erfaren næringsklynge, og innehar en sentral havn mellom Ålesund og Bergen med over 2000 skipsanløp i året. Tomten det nye produksjonsanlegget skal bygges på er grovplanert og klar. På nabotomten ligger Havlandet, som er i gang med storskala landbasert oppdrettsanlegg av torsk.

Vi er i dialog med Havlandet og ser for oss et godt samarbeid som vil tjene begge parter. Restproduktene fra hydrogenproduksjonen, oksygen og varme, skal brukes videre hos Havlandet. Slik får vi utnyttet fabrikken maksimalt med en sirkulærøkonomisk tilnærming, sier Vegard Lavik i HyFuel.

Fremtiden er her, og den trenger hydrogen Norges satsing på grønn omstilling representerer en enorm markedsmulighet for eksport av varer og tjenester. Dette kan gi økt verdiskaping og sysselsetting i den norske maritime næringen samt lokale ringvirkninger. HyFuel har mål om oppstart av hydrogenproduksjon i Q4, 2024.

Vil du vite mer om Hyfuel?
Sjekk ut den rykende ferske nettsiden: www.hyfuel.no

Del gjerne dette innlegget

Kanskje dette også interesserer deg?

Fjord Base, forsyningsbase, offshore wind, Florø, forsyning, supply, olje og gass