Det grønne skiftet

I INC Gruppen arbeider vi kontinuerlig for å være «Norges grønneste base» ved at våre miljøavtrykk skal være minst mulig. 

I INC Gruppen har vi etablert et eget team for hydrogenproduksjon. Teamet består av Marita Jarstad, Svein Arne Bjørkedal og Geir Johannessen. De arbeider for å få på plass et hydrogenanlegg på Fjord Base. Komprimert hydrogen er et utmerket drivstoff for fartøy som går over lenger distanser, hvor batteridrift ikke er egnet. For å få på plass nullutslippsløsninger til sjøs er det viktig at det blir 100 % grønt fra a til å. Produksjonsanlegget vårt vil ha kort vei til av og påstigningsterminal, slik at man eliminerer behov for transport av hydrogen. Vi vil produsere komprimert hydrogen ved hjelp av elektrolyse, og er klar til å levere hydrogen til fartøy i 2022. Slik vil vi bidra til å bygge opp en maritim infrastruktur med nullutslippsteknologi her på kysten.
 

Vi fortsetter å øke kapasiteten på landstrøm 

På Fjord Base har vi i dag to kaier med landstrømanlegg. Dette er et miljøfornuftig tiltak som gjør at skipene som ligger til kai kan skru av dieselmotoren. Vi arbeider nå videre med utbygging av landstrøm på kai A, og planlegger landstrøm på enda flere kaier. I tillegg er Flora Hamn i gang med å etablere landstrøm på deres kai på Fjord Base, kai G. 

 
LNG anlegg
For å yte en helhetlig tjeneste supplerer vi miljøvennlig drivstoff (LNG) via et tankanlegg. Her leverer vi LNG til fartøy som går ut til Gjøa feltet og plattformen Deepsea Yantai. Vi setter pris på at Neptune Energy benytter LNG drevet forsyningsskip, slik at vi kan levere de grønneste tilbudene her på Fjord Base. Miljøfordelene med LNG er mange, blant annet har drivstoffet 25% lavere Co2 utslipp enn diesel. 
 
Bilde: Marita Jarstad og Svein Arne Bjørkedal utgjør 2/3 av Team Hydrogen. Her står de på det ledige området vi klargjør for hydrogenproduksjon.