Hva er egentlig Fjord Base Grønn Hub?

Det er mye snakk om Grønn Region Vestland og Grønn Hub. Hva er det egentlig? Og hvordan arbeider vi konkret med prosjektet for å gjøre oss mer bærekraftige? Er vi på vei, og får vi det til? Disse spørsmålene kan vi forsøke å forklare!

Unikt i norsk sammenheng

Grøn Region Vestland er et samarbeidsprosjekt mellom Vestland Fylkeskommune og Innovasjon Norge på vegne av Næringsforum Vestland. Målet er å skape samarbeid mellom ulike offentlige og private aktører for å sikre at arbeidet med grønn omstilling i Vestland skjer raskere, bedre og enklere. Grønn Region Vestland er helt unikt i norsk sammenheng.

250 alternativer, 17 000 arbeidsplasser

Hvordan er vi på Fjord Base en del av dette? Jo – det begynte med hele 250 aktuelle innovasjonsprosjekt. Ut i fra disse identifiserte Grøn Region Vestland 16 strategiske huber. Vi er en av disse hubene under kategorien maritim hub.

De 16 hubene er avgrenset geografiske områder hvor forholdene ligg godt til rette for videre utvikling. Til sammen har de potensiale for hele 17.000 nye arbeidsplasser, kombinert med økt eksport og lavere utslipp. For å realisere potensialet i desse hubene er vi avhengig av godt samarbeid på tvers av næringer og en rekke ulike aktører. Hubene er knutepunkt for grønn omstilling, og må realiseres for å etablere nye verdikjeder i hele fylket.

Foto: Vegard(f.v.), Bjørn Erik og Frode jobber sammen for å få til forprosjektet Fjord Base Grønn Hub.

4 must-win-battles

Første del av Grønn Region Vestland var ferdigstilt i desember 2021 og ga oss hovedrapporten Vestlandsporteføljen, en oversikt over de grønne næringsmulighetene i fylket. Denne peket på fire kritiske kamper vi må samle kreftene om, for å få opp farta på den grønne omstillingen i Vestland.

Disse er:

  • Bygge verdensledende grønne huber gjennom industriell symbiose
  • Ta posisjon som globalt ledende havregion
  • Bygge innovativ grønn infrastruktur
  • Øke tempoet gjennom prioritering og best samarbeidsrigg

Hvorvidt førstnevnte er den kampen som treffer oss best, og det vi skal jobbe med fremover.

Industriell symbiose – hva er det?

Kort fortalt er en industriell symbiose en kombinasjon av fleire verdikjeder for å redusere kostnader, miljøavtrykk og øke konkurranseevnen. Det handler i all hovedsak om resirkulering og gjenbruk av vann, energi og materialer innenfor et geografisk begrenset område. Sammen med Aksello og prosjektleder Frode Nybø får vi hjelp til å sette dette i struktur her på Fjord Base, i forprosjektet som heter Grønn Hub Fjord Base. Dette skal sette oss i stand til å ta noen veivalg i forhold industriell symbiose, og det er opp til oss hva prosjektet skal levere. Frode skal sørge for at vi leverer det vi er blitt enige om. – Forprosjektet skal kartlegge hva som kommer ut av bedriftene på basen, i form av vann, energi og materialer – og hva som er behovet. Kartleggingen inkluderer også fremtidige prosjekter som hydrogen, ammoniakk og slakteri, som er veldig aktuelle, forteller Frode.

Veien videre

Vi synes det er spennende å arbeide med hvordan vi kan bidra til en grønnere og mer bærekraftig region i samarbeid med andre aktører!

– Når vi har fått gjort kartleggingen er vi i stand til å sette noen mål for hvilke deler av industriell symbiose Fjord Base har forutsetninger for å lykkes med. Etter disse målene er satt skal man se på barrierer for å nå de, samt tiltak som kan bidra til å realisere våre målsettinger. Da har man en plan for veien videre og hvordan hovedprosjektet for industriell symbiose kan se ut, avslutter Frode.

Foto: Fjord Base har stort potensiale for industriell symbiose. Tatt av Arild Solberg

Del gjerne dette innlegget

Kanskje dette også interesserer deg?