Et steg på veien mot et nytt, norsk industrieventyr

Vi har alltid hatt en kultur hvor vi ikke hviler på laurbær. Det har vært viktig for gründerne av Fjord Base at vi har flere ben å stå på, at vi sikrer arbeidsplasser – samtidig som vi skaper nye. Blant mange innovative og bærekraftige prosjekt på basen, er det havvind som seiler opp med størst potensiale. Vår ambisjon er i første omgang å levere småskala prosjekt for havvind både i Norge, UK og Scotland. Deretter ønsker vi å utvikle Fjord Base for industrialisering av havvind.

FEED-studieleverandør på plass

Det er store investeringer som må på plass for å bli den foretrukne lokasjonen for havvindturbiner. Naustholmen er ideell for denne aktiviteten. Både lokasjonen med kort vei til Nordsjøen, og industriklyngen som kranser seg rundt Fjord Base. Da er det kjekt å fortelle at vi har valgt Dr.techn. Olav Olsen AS til å hjelpe oss med arbeidet videre. Dette gjør de gjennom en FEED-studie, som står for Front-End Engineering Design. De er en regional aktør med lokalkunnskap, samtidig som de er en del av den internasjonale ArteliaGroup med 9000 ansatte.

– Vi mener Olav Olsen hadde den beste kombinasjonen av teknisk ekspertise og bred kompetanse, for å hjelpe oss med å ta de beste beslutningene på Naustholmen, forteller leder for forretningsutvikling fornybart, Niclas Forsberg.

Frem til september skal de bidra med teknisk utvikling av løsninger på Fjord Base, som vil bidra til at den norske satsingen på havvind kan bli realisert på kort og lang sikt. Første steg er å utvikle et industrielt havneanlegg på det nyutviklede arealet i vest på Fjord Base og på Naustholmen. Deretter vil det bli vurdert konsepter for hvordan industrialisere havvind, slik at vi kan utvikle eksisterende forretningsområder og sikre vekst knyttet til ny næringsvirksomhet.

Fjord Base, forsyningsbase, offshore wind, Florø, forsyning, supply, olje og gass