Tjenester i Saga Fjordbase

Hva kan vi levere?

Saga Fjordbase AS er baseoperatør som leverer totale logistikktjenester og gode løsninger som skaper verdi for våre kunder og samarbeidspartnere. Vi har en lang liste med tjenester fordelt på ulike avdelinger i selskapet.

Sammen står vi på for å skape innovative, bærekraftige, tillitsfulle og sikre kundeopplevelser.

Klikk deg gjennom våre avdelinger for å se hvordan vi kan bidra til å løse dine utfordringer, og ta gjerne kontakt med oss dersom du skulle ha noen spørsmål.

Våre tjenester

Logistikk

Avdelingen for logistikk inneholder både logistikksenteret, terminal området, intern transport og OCTG (rørbåt og handling).

Prosjekt

I prosjektavdelingen til Saga Fjordbase leverer vi tjenester utover vanlig basedrift, og arbeider for å være en foretrukket totalleverandør av tjenester for skip som ankommer Fjord Base.

Verksted

I verkstedet tilbyr vi service og reparasjon av anleggsmaskiner, trucker, kraner og lastebiler.

Operasjoner

Avdelingen for operasjoner inneholder arbeid innen varehus, boring, material og OCTG.

Hydrogen

Vi er Norges grønneste base, og vi arbeider med å få på plass et anlegg for hydrogenproduksjon.

Subsea

I Subsea avdelingen vår kan vi håndtere ulike typer subseaktivitet, og vi besitter mye forskjellig utstyr.