HMSSK

Helse, miljø, sikkerhet, sikring og kvalitet

Helse, miljø, sikkerhet, sikring og kvalitet (HMSSK)

HMSSK er alltid i fokus hos oss! Saga Fjordbase har som mål å ha null skader på mennesker, et godt arbeidsmiljø, ingen miljøskader og hindre sikringsbrudd. Dette skal være integrert i alt vi gjør. Som dere kanskje merker har vi utvidet HMS med en ekstra S og K. Sikring handler om å hindre sikringsbrudd som tyveri og spionasje. Kvalitet handler om å levere våre tjenester og produkter slik kundene våre forventer.

Vi representerer en betydelig verdiskapning i lokalmiljøet og regionen for øvrig. Gjennom å stadig utvikle vårt arbeid innen HMSSK er vi klare til å imøtekomme fremtiden, og være en del av den brytningstiden som industrien er inne i.

Saga Fjordbase er  sertifisert iht. ISO 9001 og ISO 14001. Vi er også en godkjent leverandør i EPIM JQS, og etterlever Norsk Olje og Gass sine bransjestandarder.

Vi er en ærlig tilbyder av sikre operasjoner. Her i Saga Fjordbase arbeider vi daglig for å være en effektiv og ansvarlig samarbeidspartner, som kommer med innovative og bærekraftige løsninger for hele verdikjeden.

Ingvild Hovland, HMSSK leder

Innovative | Bærekraftig | Tillit | Sikkerhet | Samarbeid
Foto: Photoevent

Det grønne skiftet er her og vi arbeider kontinuering med at våre avtrykk skal være så minimale som mulig. Vi kaller oss “Norges grønneste base” og dette er noe vi må etterleve daglig. I Saga Fjordbase arbeider vi for at alle våre innkjøp skal være så grønne som mulig, og når vi nå bytter ut vår maskinpark skal interntransporten gå på elektrisitet. Vi har også kjøpt inn en elektrisk kran. På sikt jobber vi med å få på plass et hydrogenanlegg på Fjord Base og har i den anledning startet selskapet HyFuel. Slik håper vi hele maskinparken vår en dag vil gå på hydrogen. Vi er også involert i baseprosjektet Lean and Green, arbeider for at alle kaier på basen skal gå på landstrøm og vi drifter LNG anlegget.

Besøksinfo

Her finner du all informasjon du trenger å vite om hvordan du ferdes på Fjord Base, samt våre retningslinjer og utskriftsvennlig informasjon

Trafikkregler

For å ferdes trygt på Fjord Base kreves det at alle følger de regler som er satt. Her finner du det du trenger å vite om trafikkreglene på basen.

Varsling på Fjord Base

Alvorlig skade eller mindre miljøskade? Klikk her for å komme til vår varslingsinformasjon.

LNG anlegg

Siden 2009 har vi driftet LNG anlegget på Fjord Base. Tanken er lokalisert på Kai D, og her finner du mer informasjon om denne.

Likestilling

Her finner du Saga Fjordbase’s redegjørelse for likestilling

Anløpsmelding

Klikk her for å fylle ut anløpsmelding gjennom SafeSeaNet (ekstern link).