Ny epoke for Fjord Base

I går slapp vi nyheten om at selskapene i Fjord Base Holding Group er solgt til det europeiske investerings- og forvaltningsselskapet Ancala Partners. Selskapene dette gjelder er Saga Fjordbase, Fjord Base, INC Support, Norsk Contracting Partner og HyFuel (33,3%).

Aksjene i Fjord Base Holding var eid 50% av WIS Holding og 50% av Semi. WIS Holding er Oddgeir Igland sitt familieselskap, mens Semi tilhører Per Nødseth. Ancala har nå kjøpt alle 2.100.000 aksjene som WIS Holding eide, samt halvparten av de 2.100.000 aksjene Semi eide. Det betyr at Oddgeir nå selger seg ut av det som har med den olje- og energirelaterte aktivitet på basen, mens Per sine selskap fortsetter som lokal deleier med 25%.

Midler til å omstille oss

– Fokus på omstilling er større enn noen gang. Ancala bidrar i stor grad til å styrke vår ledende rolle i den grønne omstillingen ved å utvide tjenesteporteføljen vår mot fornybar energi som offshore vind, forteller tidligere konsernsjef Geir Johannessen til Firdaposten.

Vi er veldig glade for å kunne nå denne viktige milepælen, og sammen med de ansatte ser vi frem til å jobbe tett sammen med Ancala for å kunne yte gode tjenester til eksisterende og nye kunder, samt videreutvikle virksomhetene. Sammen vil Ancala og Semi utgjøre et sterkt og betydelig eierskap for oss, med tilførsel av industriell erfaring, nettverk og ikke minst finansielle muskler for å kunne løfte de nødvendige investeringene for å lykkes i det grønne skiftet, forteller CEO i FBH, Ole Schanke Eikum.

Bilde: Klikk her for å se sendingen fra NRK Vestlandsrevyen.

Lokal forankring

Vi er overbevist om at Ancala vil fortsette å utvikle basedriften i en positiv og bærekraftig utvikling, og fortsette det gode arbeidet som er lagt det her over 40 år. Florø-samfunnet og omland skal komme godt ut av denne realiseringen, og vi skal fortsette å ha lokal forankring. Ancala er en langsiktig og kapitalsterk majoritetseier av forsyningsbasen, noe som må til for å møte framtiden sine krav til omstilling og bærekraft. Nye eiere vil styrke vår konkurransekraft, trygge arbeidsplasser og stimulere til ny aktivitet, og nye arbeidsplasser.

Det vil ikke bli endringer i FBH sin drift, ledergruppe eller stab. Vi vil fremdeles levere våre tjenester på samme måte og kvalitet som kundene er vant med. 

– Når vi går inn på eiersiden i selskap, gjør vi det med respekt for den lokale kulturen. Vi gjør det fordi vi har gjort grundig forarbeid som gjør oss sikre på at vi kan skape langsiktig gevinst både for oss, for kundene våre og for lokalsamfunnet, forteller direktør i investeringteamet til Ancala, Tim Power til Firdaposten.

INC Gruppen utgår

Prosessen med salget innebærer også at INC Gruppen ikke lenger vil bestå som samlende eining for selskapsstrukturene siden det felles eierskapet har opphørt. Mer informasjon om dette vil komme i god tid.

Her kan du lese pressemeldingen på norsk.

Ta gjerne kontakt om du har noen spørsmål til salget.

Fjord Base, forsyningsbase, offshore wind, Florø, forsyning, supply, olje og gass

Kanskje dette også interesserer deg?