Fjord Base Nytt | juni 2024

Innovasjon og fremtidsplaner

Denne gjengen er vårt nye team med forretningsutviklere!

Dette er Niclas, Vegard, Marita og Odd Helge. Sammen utgjør de Fjord Base Gruppens nyeste organisasjonssatsing. De er nemlig vårt første BD team*. De fire dyktige folka jobber for hele Fjord Base Gruppen. Litt av poenget med å være organisert på denne måten er å tilby en strømlinjeformet konserntjeneste, på tvers av selskap. Det betyr at de jobber både med nye forretningsmuligheter, samtidig som de støtter Fjord Base Gruppens eksisterende forretninger og strategier.

Vi får jobbe med korte og langsiktige prosjekt i en helhet, uten å bli låst til ett selskap, forklarer Niclas Forsberg. Østlendingen i eksil på Sotra er leder for teamet. Sammen med Odd Helge Gåsdal Hatlem driver de situasjons-avhenging pendling til kystbyen. Marita Jarstad og Vegard Lavik drifter Florøkontoret. Sammen utgjør de fire høy ingeniørkompetanse, og jobber med mye forskjellig. Både helt nye innovative prosjekt, og initiativ innen eksisterende aktivitet. Poenget med å etablere et eget team med forretningsutviklere er å prioritere det som går utenfor normal drift. Sørge for at nye initiativ ser dagens lys, skape ny aktivitet og effektivisere den eksisterende.

Niclas Forsberg
Leder forretningsutvikling

VI FIKSER DET, VI!
Hvorfor trengte vi en egen satsing på forretningsutvikling? – De foregående årene vi har hatt mye fokus på drift. Det har vært veldig bra, og vår kultur gir slagordet «vi fikser det» ekte betydning. Men, å kun ha driftsfokus kan hemme utvikling. Derfor tror vi det er strategisk smart å ha dedikerte ansatte til forretningsutvikling. Dette tar tid, og tiden må prioriteres, forklarer Marita. Hun vet hva hun snakker om. Før hun begynte i teamet til Niclas var hun Saga Fjordbases leder for subsea og prosjekt, samtidig som hun hele veien har vært viktig for hydrogenprosjektet HyFuel.

Vegard har også vært med på prosjektet med mål om å produsere grønt hydrogen på Fjord Base. – Vi har lært mye av hydrogen prosjektet. Når det gjelder nye, bærekraftige prosjekt har vi innsett at det handler om utholdenhet og stå-på-vilje. Det har vi heldigvis mye av her på Fjord Base, flirer han.

DYPVANNSKAI PÅ NAUSTHOLMEN
Temaet havvind tar naturligvis mye av tiden til gjengen på fire. Å bli en foretrukket lokasjon for havvindturbiner er en av Fjord Base Gruppens viktigste langsiktige satsinger. Vi skal bygge ny, bærekraftig industri på skuldrene av den eksisterende. Våre analyser peker på havvind som det alternativet som kan gi flest nye arbeidsplasser og vekst. – Akkurat nå jobber vi med Naustholmen. Vi må få på plass en dypvannskai og utvikle landarealet. Dette er viktig for prosjekter rundt havvind, men også andre – både nasjonale og internasjonale. Fleksible og tilrettelagte løsninger blir nøkkelord her, forklarer Vegard. Naustholmen er ideell for store prosjekt. Både lokasjonen med kort vei til Nordsjøen, og industriklyngen som kranser seg rundt Fjord Base.

– Vi er avhengige av hverandre for å finne de beste løsningene. Det er store spørsmål som skal besvares, forteller Niclas.

VÆRE MED Å FORME MORGENDAGEN
I tillegg til mulighetene rundt havvind, er det flere prosjekt innom forretningsutviklernes portefølje. Odd Helge er teamets nyeste ansikt, men det hindrer han ikke fra å ta fatt på egne ansvarsområder. – Akkurat nå jobber jeg mye med fremtidens energisystemer. Hva blir det lureste å satse på, og i hvilken rekkefølge skal vi investere? Det er spørsmål jeg forsøker å finne de beste svarene på. Elektrifisering på Fjord Base er viktig. Parallelt som infrastruktur for hydrogen og ammoniakk er på trappene. Nei, det er mye å ta tak i – og jeg synes det er kjekt å få være med å forme morgendagen, forteller han engasjert.

Sirkulærøkonomi er også ett hett tema for forretningsutviklerne på Fjord Base. De må finne svar på hvordan vi bygger en sirkulær verdikjede i Florø, hvor alle utslipp gjenbrukes. – Her har vi heldigvis gode sparringspartnere i både Aksello og Hub for Ocean. Vi er avhengige av hverandre for å finne de beste løsningene. Det er store spørsmål som skal besvares, forklarer Niclas. Når de ikke jobber for å løse lokale og nasjonale utslippsutfordringer tar de også fatt på dagsaktuelle basesaker. – Jeg jobber blant annet med ulike subseamuligheter – og ser på nye konsept rundt lager og kranhaller.

FÅ TIL ENDRINGER
– Det er inspirerende å jobbe med mennesker som ønsker å få til endringer. Det gjør vi her. Både i vårt team, og på hele Fjord Base. At vi sitter på forskjellige steder, går fint. Så lenge mine kollegaer responderer på chat-meldingene mine når jeg forsøker å være morsom, avslutter Niclas med glimt i øyet. Døren til de fire hyggelige forretningsutviklerne er stort sett alltid åpen, så her er bare å droppe innom med ideer eller innspill.

*BD = business development, eller forretningsutvikling på godt norsk.

Nyheter & pressemeldinger

Siste nytt