Fjord Base, base, norges største forsyningsbase, forsyning, oljefelt, offshore wind, konsortium, klynge

Støtte fra Kystverket – hvor er vi nå?

I 2021 fikk vi over 13 millioner kroner i støtte fra Kystverket. Støttemidlene var innenfor utlysningen for «mer effektive og bærekraftige havner», og helt avgjørende for mange av våre prosjekt som skal gi gevinster for hele Fjord Base. Dette vil på sikt utvikle vår totale konkurransekraft, og hjelpe til med at vi når våre Co2 reduksjonsmål. Støtten vi fikk skulle gå til tre delprosjekt, hvor det i hovedsak handler om å bli mer digitale, og gjøre ting på en enklere og bedre måte.

Nå er det gått mer enn ett år siden vi fikk innvilget støtten. Hvilke resultater kan vi se allerede?

Del 1 – Smart hub

Kontinuerlig flytsone

Vi er så og si i mål med delprosjekt en. Smart Hub prosjektet har handlet om å samle ressurser og optimalisere vareflyten rundt bygg 75, vårt felles logistikkområde. Vi har bygd ut området med større terminal og sikker sone. Samtidig som vi har endret på den interne operasjonsmodellen vår. Vi har gått fra å jobbe 1-1 mot kunde til å jobbe i et team hvor alle bytter på oppgavene. Dette har økt teamarbeidet, og gjort arbeidet mindre personavhengig – noe som igjen gir våre kunder et fleksibelt og driftssikkert tilbud. Området på bygg 75 er delt inn i soner for inngående og returmateriell. Hver enkelt kunde har er dedikert område med sitt utstyr, noe som gjør det oversiktlig på lageret. Nå er vareflyten flyttet nærmere hovedkaiene, og da reduserer man også kjøreavstander og venting.

Nøyaktig hvordan ting skal være er en kontinuerlig og gjennomtenkt prosess. Både med tanke på effektivitet og HMS. Alle områder er nøye risikovurdert. Men, det som fungerer bra i dag fungerer kanskje ikke like godt i morgen. Slik jobber vi hele tiden med en lean tankegang, hvor man alltid kan bli litt bedre.

Bilde: Her fra besøk av Øyvind Mørkeset Sandbakk i Kystverket, som vi fikk vist rundt på våre prosjekt. 

Del 2 – Saga Connect

Saga Connect er vår helt nye digitale løsning som skal revolusjonere hvordan vi gjør tradisjonell logistikk på Fjord Base, og takket være midlene fra Kystverket fikk vi mulighet til å få den på plass. Målet med Saga Connect er rett og slett å kommunisere bedre. Vi ønsker at alle relevante aktører skal få den informasjonen de trenger i sanntid. Sanntid er et viktig begrep her, og informasjonen skal være live! Når aktører på tvers av selskap og ledd i verdikjeden har samme informasjon på samme tid, fjerner det unødvendige telefonsamtaler, e-poster og misforståelser. Det gir alle brukerne innsikt og oversikt, og bidrar til lettere planlegging, helt fra starten.

Etter Saga Connect ble lansert har vi redusert antall forhalinger til skipene med rundt 40%

Nå har vi holdt på med Saga Connect siden høsten i fjor, og vi har 25 ulike selskap og 125 forskjellige brukere med. Dette er brukere i alle deler av verdikjeden på Fjord Base, både samarbeidspartnere – og konkurrenter. Vi kan se gode resultat allerede. Brukerne våre kommuniserer bedre, har mer oversikt og skipene har mindre ventetid. Selv har vi redusert intern kjøring og avstanden til kai, og når i tillegg arbeidsmiljøet vårt er blitt bedre kan vi virkelig se på dette som et suksessprosjekt!

Lurer du på hvordan Saga Connect ser ut? Sjekk, i sanntid selvfølgelig, her: https://sagaconnect.incgruppen.no/

Foto: Børge og Ingvild sjekker sporingen på et bukkesett. Tatt av Photoevent

Del 3 – Digital sporing av ruter og kjøretøy

Det siste prosjektet er det som tar digitaliseringssjef Børge Nordals oppmerksomhet akkurat nå. Vi jobber med å finne de beste løsningene for å spore både utstyr og kjøretøy. Vi har mange tunge kjøretøy, og det er flere fordeler med å spore kjøremønster til trucker, trekkvogner og kraner. Da kan vi se hvor de er, om det er mer utstyr de skal ta med seg, og om andre kjøretøy er i nærheten. Her handler det om å kjøre minst mulig, og gjøre nødvendig kjøring mest mulig effektiv.

Å spore utstyr er litt annerledes. Nå har vi utarbeidet et system for å spore våre bukkesett. Et bukkesett er et par stålkonstruksjoner som ser ut som bokstaven H. De er laget for å oppbevare rør. Her kan sporingen fortelle oss hvor settene står når de er klare til å hentes. Vi har sporing på 220 av de totalt 1 500 bukkesettene som vi disponerer på Fjord Base. Disse bukkesettene blir brukt til rørene som er klargjort, og er de med mest bevegelse på. Derfor er det akkurat de som blir brukt til sporing!

Foto: Her ser vi skjermbilde av hvordan det kan se ut når vi sporer trucker og trekkvogner

Del gjerne dette innlegget

Kanskje dette også interesserer deg?