Bilde: Sammen for en ryddigere base! Tatt av Ingvild Hovland

Sterkere sammen

Fjord Base er en av de største arbeidsplassene i Florø. Her jobber det 675 mennesker, og hele 13% av alle som går på jobb i Florø, jobber her. Selv om selskapene i INC Gruppen utgjør en stor del av basen, er det også mange andre selskap etablert her. Totalt teller vi 63 unike selskap, fordelt på et areal over en million kvadratmeter eller 1000 mål. En så stor arbeidsplass krever god kommunikasjon og samhandling på tvers av selskap.

Vi konkurrerer ikke om helse, miljø og sikkerhet, forteller HMSSK leder i Saga Fjordbase, Ingvild Hovland. Derfor er vi opptatt av å være gode på rapportering og erfaringsoverføring mellom selskap. Hovland opplever at baseselskapene synes åpenhet er viktig. Selskapene på basen deler uønskede hendelser, eller tilløp til uønskede hendelser, slik at vi kontinuerlig kan lære av hverandre.

På 90-tallet så initiativet Baseforum dagens lys. Forumet samler kvartalsvis bedriftene på Fjord Base. Her tar de for seg viktige temaer innen HMS som treffer alle, og får gode diskusjoner og refleksjoner på tvers av selskap. Et samarbeid som er til nytte for alle med viktige temaer på dagsorden, som felles trafikkregler, etablering av beste praksis og samarbeid mellom bedriftene på basen. I tillegg er initiativet Lean and Green et godt eksempel på hvordan selskapene på Fjord Base bestemte seg for å gå sammen for å sikre at vår felles arbeidsplass skal være mest mulig effektiv samtidig som vi skulle øke miljøfokuset.

Bilde: Se og bli sett på refleksens dag! Tatt av Ingvild Hovland.

HMS avdelingen har månedlige HMS-kampanjer og noen felleskampanjer på tvers av alle selskapene på basen. Hver vår blir alle selskapene invitert til ryddedugnad, hvor man tar for seg de største fellesområdene.

Vi ønsker å holde basen ren og ryddig, det bidrar til en enda grønnere og sikrere forsyningsbase. I tillegg er det sosialt og en blir bedre kjent på tvers av selskapene. Refleksens dag er også en markering der vi møter alle i porten på vei til jobb for en påminnelse om å være synlig og om å følge basens trafikkregler.

Godt samarbeid er nøkkelen! Selv om vi er mange forskjellige bedrifter, stopper ikke det oss fra å ha fokus på godt samarbeid og god kommunikasjon.

Del gjerne dette innlegget

Kanskje dette også interesserer deg?

Fjord Base, forsyningsbase, offshore wind, Florø, forsyning, supply, olje og gass