Bilde: Fjord Base er nesten 4 kilometer lang, og her kreves godt samarbeid. Tatt av Arild Solberg

Ny kurs for Fjord Base Holding

Som følge av ny organisering i INC Gruppen, ble Fjord Base Holding etablert som et eget konsern. I konsernet finner du Saga Fjordbase, Fjord Base, INC Support, NCP og HyFuel. I forbindelse med denne prosessen er det, sammen med EY etablert en strategiplan for konsernet for 2022-2030.

Fjord Base har en rik historie og sterke verdier. Konsernet har en solid plattform for videre vekst og ønsker å fortsette å være en sentral medspiller for utviklingen av logistikk- og energibransjen. Til grunn ligger klare ambisjoner om å videreutvikle kjerneaktivitetene rettet mot olje- og gassnæringen, samtidig som vi ønsker å vokse innenfor nye strategiske satsingsområder. Som en hjørnesteinsbedrift er vi vårt samfunnsansvar bevisst, og har som mål å skape store ringvirkninger i lokalsamfunnet.

I forrige INC Nytt fortalte vi at Fjord Base var utpekt av Vestland Fylkeskommune som en av 16 grønne huber i Vestland hvor det virkelig satses på innen det grønne skiftet. Basen er posisjonert og klare for grønne nysatsinger, og både landbasert oppdrett, havvind, hydrogen, biogass og ammoniakk er innenfor satsingsområdene.

Denne høsten har eiendomsselskapet Fjord Base fått første trinn med infrastruktur til Gaddholmen på plass. Vi jobber også med reguleringsplaner, og arbeider strategisk for å sikre nødvendig kapasitet for fremtiden, slik som elektrisk kraft og vann.

Landstrøm på våre kaier
Fjord Base jobber kontinuerlig med mindre forbedringer som gjør hele basen mer bærekraftig. Denne høsten har de blant annet jobbet mye med sine kaier. På Fjord Base finner du 9 kaier med en total lengde på 750 meter, og vi har totalt besøk av 2000 skipsanløp i året. Målet er at vi kan tilby landstrøm ved samtlige kaier i løpet av 2023. 1.desember ble det satt i drift landstrømanlegg for Kai E. I skrivende stund jobbes der med å utvide ISPS sonen ved Kai E, blant annet for å bedre HMS ved at en får en større operasjonssone ved kaien. I tillegg er det gjennomført vesentlig vedlikehold, såkalt levetidsforlenging av på kaiene A,B og C, som forventes forventes å forlenge levetiden med mer enn 30 år.

Bilde: Kim Gunnar i Fjord Base, Øystein i Petroleum Services og Kristoffer i Equinor er enig om at samarbeid er viktig.

Samlokalisering for en mer effektiv base

Fjord Base er Equinor sin sentralhavn for fôringsrør, noe som gjør oss til eksperter på rør når de kommer, blir værende og drar. Flere av selskapene på Fjord Base har konsentrert sitt arbeid på lager og håndtering av rør, og ett av disse selskapene er Petroleum Services. Når så mange tonn rør skal håndteres er det viktig med god logistikk og godt samarbeid. Det ser vi stadig eksempler på her på Norges største forsyningsbase.

Fjord Base er i stadig utvikling, og nye områder og arealer blir tatt i bruk. Det gir oss muligheten til å tilrettelegge for samlokalisering av aktiviteter, slik som rørhåndtering. I dette tilfellet har det gitt oss muligheten til å samlokalisere Equinor sin aktivitet vest på basen. Dette gir oss optimalisert logistikk, og vi tror at det vil gi positive ringvirkninger både for Equinor, Petroleum Services og Fjord Base.

Konkret betyr samlokaliseringen at vi kjører mindre på kortere avstander og har mer fleksibilitet i området. Dette vil redusere tidsbruken til de ansatte og gi en positiv miljøeffekt. Det er ett lite, men viktig steg videre for å gjøre Fjord Base mer miljøvennlig, og går inn som et av stegene i prosjektet Fremtidens
Fjord Base.

Godt samarbeid er nøkkelen!

Del gjerne dette innlegget

Kanskje dette også interesserer deg?