Fjord Base, kai A

Kategori: Tørrbulk, stykkgods, container, offshore, våtbulk, ventekai

Maks skipslengde {m): 150

Pullert styrke {tonn): 100

Minimum dybde ved kaifront: -8,5m (LAT)

Maks punktbelastning {tonn): 120 (1 x1 m)

Totalbelastning (tonn/m2): 10

Lengde {m): 1 00

Kaieier: Fjord Base AS

Klassifikasjon: ISPS (NOFR0-003)

Operatør: Saga Fjordbase AS

Ferskvannskapasitet (m3/t): 180 {2×90)

Bunkers, MDO (m3/t): 150

Strømuttak: 400/220V/50Hz

Landstrøm: Uttak 1 MW Ouli 2017)

Avfallshåndtering:

Behov for levering av avfall

skal meldes i «Port Arrival Notification”

med oppgitt menge og type avfall.