Informasjon om farlig arbeid på Fjord Base

1. Formål

Hensikt med denne informasjonen er å sikre at en til enhver tid har oversikt over varmt arbeid, eller annet arbeid som kan medføre fare på Fjord Base. En vil med dette forebygge hendelser som følge av samtidige operasjoner mellom nabobedrifter.

2. Definisjoner

  • Varmt arbeid: sveising, skjæring, kutting brenning, lodding, bruk av vinkelsliper eller bruk av redskap med høy egenvarme eller som kan utvikle varme og/eller gnister.
  • Annet arbeid som kan medføre fare: der det kan oppstå hendelser pga av samtidige operasjoner.
  • Bulk: flytene eller tørt stoff som lagres på tank.

3. Ansvar og myndighet
Saga Fjordbase har ansvaret for å holde oversikt på hvor varmt arbeid eller annet farlig arbeid som pågår til enhver tid på Fjord Base basert på info fra leietakere. De skal ha en oppdatert oversikt på type kjemikalier som oppbevares på tankanleggene permanent gjennom året.

Den enkelte leietaker skal selv vurdere risiko ved arbeid som utføres på sitt område og risiko i forhold til nabobedrifter. De skal selv sørge for å fremskaffe ev. nødvendig arbeidstillatelse. De har påfølgende ansvar for å melde fra til Saga Fjordbase og nabobedrifter om arbeid som skal utføres på sitt område. SF har ansvaret for å vedlikeholde skjema og rutine.

4. Beskrivelse

  • Melding om arbeid:
    Leietaker fyller ut skjema i dette dokumentet. Skjema sendes på mailadresse til Logistikksenter Saga Fjordbase:
    kaikontor@fjordbase.no. Nabobedrifter settes på kopi i mail for å informere disse samtidig. En må så rask som mulig informere om arbeidet som skal pågå, ideelt sett to dager før.  Endring i planer eller dersom arbeid pågår lenger enn informert om, meldes direkte på telefon: 91 80 10 41 (Basevakt) 

5. Referanser
Internkontrollforskrift, samordning §6

Skjema for utfylling

  • DD slash MM slash YYYY
  • :