Gründerånd og risikovilje

Vi har alltid hatt en kultur hvor vi ikke hviler på laurbær. Det har vært viktig for gründerne av Fjord Base at vi har flere ben å stå på, at vi sikrer arbeidsplasser – samtidig som vi skaper nye. Vi har ikke latt muligheter seile forbi, og kommer ikke til å begynne med det nå. 

På Fjord Base er det 650 mennesker som går på jobb hver dag, og dette har ikke kommet av seg selv. Under det nye eierskap av Ancala og Semi, ved Nødseth familien, gjør vi det samme. Lokalt forankret skal vi gripe de muligheter rundt oss. Det er viktig for dagens aktivitet, og for å skape nye arbeidsplasser til generasjonene som kommer. At vår nye visjon er «Vi kobler mennesker og teknologi, for å bygge fremtidens Fjord Base» er ikke tilfeldig. Vi står midt i det grønne skiftet, og må omstille for å sikre konkurransekraften vår. I strategiplanen vår har vi kartlagt hvilke bærekraftige aktiviteter vi bør satse på fremover. Havvind er ett av disse.

Nasjonal satsing
Rammevilkårene for havvind settes av myndighetene, og det er Regjeringen som setter føring for norsk satsing på dette området. Målet er at det innen 2040 er tildelt områder for 30 000 MW havvindproduksjon. Dette innebærer en bygging av cirka 1500 havvindturbiner. Fjord Base er strategisk plassert til flere foreslåtte felt langs norskekysten. Vi ønsker å posisjonere oss for å bli en sentral aktør innen sammenstilling og montering, for å sikre aktivitet og arbeidsplasser på basen. Om arealplan og reguleringsplan vil gi rom for dette, er det opp til politikerne å bestemme. Havvind er den grønne aktiviteten med størst potensiale for arbeidsplasser som kan erstatte olje og gass.

Illustrasjon av hvordan turbinene kan se ut. Laget av LINK/ MIR/ Multiconsult.

Vi forstår at det er et vanskelig tema, og inngripende for flere. På Fjord Base jobber vi hardt for å se det store bilde, og sørge for at fordelene overgår ulempene. Vi lytter, og derfor har vi endret våre opprinnelig planer. I første omgang jobber vi for å bli en aktør for sammenstilling av komponenter – enten sammenstilling av selve flyteelementet eller sammenstilling av vindturbinen på flyteelementet. På sikt vil vi ha en større produksjon hvor vi foretar sammenstilling av hele havvindturbinen.

Innspillene våre er sendt til arealplanen til Kinn kommune, og det vil være opp til våre folkevalgte hvordan veien blir videre.

Illustrasjonsvideo av vindturbin aktivitet
Vi har fått hjelp av Multiconsult og LINK Arkitektur til å sette opp et reelt bilde av hvordan dette kan bli. Her kan du se hvordan det vil ligge i terrenget, og hvordan tidsanløpet påvirker Florø som by – og naturlandskapet rundt.

Klikk her for å se videoen.

Illustrasjon av hvordan turbinene kan se ut. Laget av LINK/ MIR/ Multiconsult