Slik kan vindturbinlagringen se ut fra Florø sentrum

Det har stormet litt rundt lagring av vindturbiner hos oss den siste tiden. I den anledning har vi jobbet frem en ny løsning for hvordan midlertidig vindturbin-lagring kan skje i Florø. 

– Vår jobb er å finne løsninger som både tar vare på de 600 menneskene som arbeider på Fjord Base, samt øke tallet i fremtiden. Løsningene må være lønnsomme, og samtidig så lite forstyrrende for omgivelsene som mulig. Så blir det opp til politikerne hva de vil legge vekt på i utformingen av ny arealplan, sier konsernsjef Ole Schanke Eikum.

De siste ukene har vi jobbet med hvordan vi skal organisere en eventuell mellomlagring av havvindturbiner. Vi ønsker å finne måter som legg bånd på mindre areal enn i de første skissene som er omtalt.

Mindre synlige

– Vi planlegger å fjerne all ankring av vindturbiner nært selve byen, og i sundet mellom Terøya og fastlandet i nord. Isteden vil vi mellomlagre turbinene innerst i det sjøområdet som blir avgrensa av Grønenga og Lille Terøya, og tett inn mot Botnastranda. Det vil gjøre vindturbinene mindre synlige fra sentrum, samtidig som operasjonene blir konsentrert innenfor et mindre område, forteller Ole.

Vi har fått nye skisser som viser hvordan vindturbinene vil se ut fra ulike plasser i sentrum.

– Det er naturlig at vindturbinmontering og -lagring blir diskutert fremover. Vi er opptatt av at diskusjonen skjer på reelle premisser for hvordan ting vil se ut. Samtidig er det viktig å huske på at dette er planer for aktivitet som ligger langt frem i tid. Vindturbinmontering er bare én av flere grønne planer vi arbeider med på Fjord Base, sier Ole.

Illustrasjoner av hvordan turbinene kan se ut fra Florø sentrum. Illustrert av Nordwest3D.

Flere prosjekt

Av grønne prosjekt arbeider vi blant annet med hydrogen- og ammoniakkfabrikk, og biogassanlegg basert på fiskeavfall. Det siste kommer som en mulighet tett knyttet sammen med Havlandet sine planer om landbasert oppdrett.

Ole roser kommunen for å være fremsynt i sitt arbeid med ny arealplan. På eget initiativ har kommunen tidligere regulert Grønenga til industriformål. I den pågående arealplanprosessen tilrår kommunen at også deler av Terøya blir avsatt til det samme.

– Politikerne trenger ikke si ja eller nei nå – til vindturbiner i fremtiden. Vi håper at politikerne ikke lukker dører for alternative, grønne aktiviteter på Fjord Base når de behandler arealplanen. Vi skal gjøre det vi kan for at våre folkevalgte beslutter de beste vedtakene.

Forbereder oss på endring

Ole understreker at Fjord Base er godt posisjonert for å levere til olje- og gass industrien så lenge den går føre seg. – Men vi vet at det finnes en sluttdato der fremme for olje- og gassaktivitet. Vi må forberede oss på dette. Flere industriben å stå på trenger både basen og Florø som lokalsamfunn.

Offensiv satsing

På Fjord Base er vi en av 16 grønne huber peket ut av Vestland Fylkeskommune. Her er det virkelig muligheter for å bli suksessfull innen det grønne skiftet. Vi har lenge jobbet med å bygge nye næringer på skuldrene til eksisterende industri.

Kraftforsyning fra havvind er peket på som en av løsningene for å skaffe nok fornybar energi, og skal bidra til å dekke både nasjonale og internasjonale behov. I tillegg er havvind er forventet å bli en ny, norsk næring som kan overta etter olje– og gass aktivitet, og gi oss flere ben å stå på i tiden som kommer. Regjeringens målsetting er at vi skal bli en ledenasjon innenfor havvind.

Revidert skisse under. Vær obs på flyterne som er merket med grønt til venstre på den nederste skissa: Høyden på fem meter er rett når den er operativ, ferdig montert og ballastert. En flyter alene vil ligge 16,5 meter over sjøen.