Går sammen for hydrogenproduksjon i Florø

INC Invest har sammen med Sogn og Fjordane Energi stiftet selskapet HyFuel, med mål om å etablere et anlegg for hydrogenproduksjon på Fjord Base. 

Selskapet vil utvikle, eie og drifte anlegg for produksjon av hydrogen og Liquid Organic Hydrogen Carrier (LOHC), samt leveranse og utnyttelse av biproduktene oksygen og varme. HyFuel vil også invitere Gasnor som likeverdig medeier i selskapet. Selskapet skal levere hydrogen og LOHC til den maritime næringen i inn – og utland.

Det er opprettet et prosjekt, Oliven, ledet av Marita Jarstad, som skal fremskaffe nødvendig teknisk underlag for realisering av anlegget. Prosjektet samarbeider med forskningsinstitusjoner, sluttbrukere og leverandører i inn- og utland.

Byggestart av anlegget på Fjord Base er planlagt i løpet av 2021.

“Vi har stor tro på at grønn hydrogen vil spille en viktig rolle for å oppnå klimamålene, og det er ekstra kjekt at vi som lokale samarbeidspartnere kan løfte dette framtidsrettet prosjektet i lag!”
– Konsernsjef SFE Johannes Rauboti

HyFuel skal levere hydrogen og LOHC til den maritime næringen, både nasjonalt og internasjonalt.
Her fra kaiområdet på Fjord Base. Foto: NagellD