Last Updated on 14. september 2023

Status landstrøm på Fjord Base

Ved spørsmål om drift/assistanse, ring NBN Vakttelefon +47 57 75 28 00

Kai A,B, C og E kan på forespørsel settes opp med 3 kabler (engangs kostnad for rigging vil komme som tillegg).

NB! Landstrømkabel skal aldri løftes/kranes etter plugg, da dette medfører skade på plugg! Kun løftestrømpe skal brukes til dette formålet.

Kai A

STATUS:

I drift.

TEKNISK:

400-690V, 50-60Hz.

Betjeningsinstruks finner du her.

Kai B

STATUS:

I drift.

TEKNISK:

400-690V, 50-60Hz.

Betjeningsinstruks finner du her.

Kai C

STATUS:

Ute av drift pga havari på omformer. Blir ute en lengre periode. Ny info så snart det er klart.

TEKNISK:

440-690V, 50-60Hz.

Tilkoblingsprosedyrer finner du her og frakobling her.

Kai D

STATUS:

Ikke etablert.

TEKNISK:

Kai E

STATUS:

I drift.

TEKNISK:

400-690V, 50-60Hz.

Prosedyrer for opp og nedkopling

Kai F

STATUS:

I drift.

TEKNISK:

400-690V, 50-60Hz.

Tilkoblingsprosedyrer finner du her.

Kai G

STATUS:

Florø Hamn sitt anlegg.

TEKNISK:

Tilkoblingsprosedyrer og tekniske data finner du her: https://florohamn.no/landstraum/

Kai L

STATUS:

I drift.

TEKNISK:

440V, 1200 kVA, 60Hz.

Kabler for terminering om bord.

For å avtale oppkopling kontaktes NBN Elektro, +47 57 75 28 00

Kontaktinformasjon Fjord Base

Kim Gunnar Jensen
E-post: kim.jensen@fjordbase.no | Telefon: 971 71 731 (hverdager 8-16)