Havnespy/ japansk sjøpung

Flora Hamn har tidligere informert om at det er gjort funn av Japansk Sjøpung, såkalt havnespy i Florabassenget. Havforskningsinstituttet har også påvist havnespy på flere av kaiene til Fjord Base.

Hva skjer nå?

Det pågår et større arbeid nasjonalt for å vurdere hvilke tiltak man skal gjøre for å hindre eller avgrense videre spredning. Kinn kommune og Fjord Base følger utviklingen tett og har dialog med de nasjonale aktørene. Det er ennå ikke funnet noen måte å fjerne denne arten når den først har etablert seg i et saltvannsmiljø.

Hva er havnespy?

Havnespy, eller japansk sjøpung, er en fremmed art med svært høy risiko i fremmedartlista. Den formerer seg raskt, og spres over store områder via skips- og båttrafikk, teiner og annet fiskeutstyr. Arten har antakeligvis kommet til Norge som begroing på skip. Arten legger seg som store tepper på havbunnen, og fortrenger alle andre arter. Dette kan få store konsekvenser for økologien og naturmangfoldet i norske havområder. Havnespy dør på land og i kontakt med ferskvann over tid.

Mer informasjon om havnespy og tiltak:

Tiltak – Sjøfartsdirektoratet
Veileder for å redusere spredning – Sjøfartsdirektoratet
Artikkel om havnespy – Miljøverndirektoratet
Hvor er det påvist havnespy?- artsdatabanken

Vi oppfordrer fartøy til å unngå ballastering og deballastering mens de ligger ved kai på Fjord Base. Vi kan være behjelpelig med å sette dere i kontakt med leverandører for inspeksjon og vask av skrog.