Havnespy/ japansk sjøpung

Flora Hamn har tidligere informert om at det er gjort funn av Japansk Sjøpung, såkalt havnespy i Florabassenget. Havforskningsinstituttet har nå påvist havnespy ved kai E og C på Fjord Base. De fikk ikke sjekket resten av kaiene, da dronen var tom for batteri.

Hva skjer nå?

Havforskningsinstituttet vil gjøre mer kartlegging på basen i august. Det pågår et større arbeid nasjonalt for å vurdere hvilke tiltak man skal gjøre for å hindre eller avgrense vidare spredning. Kinn kommune og Fjord Base følger utviklingen tett og har dialog med de nasjonale aktørene.

Hva er havnespy?

Havnespy, eller japansk sjøpung, er en fremmed art med svært høy risiko i fremmedartlista. Den formerer seg raskt, og spres over store områder via skips- og båttrafikk, teiner og annet fiskeutstyr. Arten har antakeligvis kommet til Norge som begroing på skip. Arten legger seg som store tepper på havbunnen, og fortrenger alle andre arter. Dette kan få store konsekvenser for økologien og naturmangfoldet i norske havområder. Havnespy dør på land og i kontakt med ferskvann over tid.

Her finner du tiltak for å redusere risikoen for spredning av havnespy.