Last Updated on 14. mai 2024

Leveringskapasitet kaldtvann

Periodisk vedlikehold som fører til redusert leveringskapasitet: 

Tidsrom: 15.05.24 fra kl 09:30 – 13

Årsak: Vedlikehold kommunalt vannverk.

Konsekvens(er): Bunkre til kun 1 fartøy i gangen.

Samtidighet ved bunkring av vann til fartøy
Tidsrom fra/til Maks antall fartøy som bunkres samtidig
Ukedager   07:30 – 09:30 0
Alle dager  09:30 – 16:00 2*
Alle dager  16:00 – 07:30 2*
*)Maks 1 fartøy ved Kai G

Vannkvalitet

Fjord Base er tilknyttet det kommunale vannverket.

Tilknytningspunktet heter; “12 VBA Botnaneset Reintvatn“, analyseresultat for vannprøver ligger her: Drikkevasskvalitet – Kinn kommune

For å få tilgang til analyseresultat styrer en seg til Florø på kartet og klikker på ikonet for 12 VBA Botnaneset Reintvatn.

Kai A

STATUS:

Kai A nord i drift. Kai A sør i drift.

TEKNISK:

Kapasitet (m³/t): 2 x 90

Prosedyre for opp og nedkopling

Kai B

STATUS:

I drift.

TEKNISK:

Kapasitet (m³/t): 90

Prosedyre for opp og nedkopling

Kai C

STATUS:

I drift.

TEKNISK:

Kapasitet (m³/t): 90

Prosedyre for opp og nedkopling

Kai D

STATUS:

I drift.

TEKNISK:

Kapasitet (m³/t): 90

Prosedyre for opp og nedkopling

Kai E

STATUS:

I drift.

TEKNISK:

Kapasitet (m³/t): 90

Prosedyre for opp og nedkopling

Kai F

STATUS:

I drift

TEKNISK:

Kapasitet (m³/t): 60

Prosedyre for opp og nedkopling

Kai G

STATUS:

I drift.

TEKNISK:

Kapasitet (m³/t): 2 x 90

Prosedyre for opp og nedkopling

Kai L

STATUS:

I drift.

TEKNISK:

Kapasitet (m³/t): 90

Prosedyre for opp og nedkopling

Kontaktinformasjon Fjord Base

Kim Gunnar Jensen
E-post: kim.jensen@incgruppen.no | Telefon: 971 71 731 (hverdager 8-16)