Spørreundersøkelse om havvind- utbygging

I november gjennomførte InFact på vegne av Fjord Base Gruppen en spørreundersøkelse i Kinn kommune rundt havvindutbygging. Høy deltakelse med 593 respondenter i undersøkelsen, gir oss et godt grunnlag for å få innsikt i holdninger og synspunkter. Både på havvind generelt, og på de lokale havvindplanene på Fjord Base.

Holdninger til havvind er påvirket av mange forhold. For eksempel bidrag til kraftforsyning, behov for subsidier, preferanse for andre energikilder, konflikt med interesser som f.eks. fiskeri og bolyst, spørsmål om havvind er miljøvennlig, verdiskaping og sysselsetning. Svarene reflekterer alle disse forholdene.

Undersøkelsen ble gjennomført etter at vi har sendt våre innspill til kommuneplanens arealdel. – Til innspillene har vi laget en omfattende pakke med informasjon i samarbeid med Multiconsult Norge, LINK Arkitektur og MIR. Det er viktig for oss å legge frem realistisk informasjon om hvordan en havvindaktivitet vil se ut på Fjord Base. Derfor har vi blant annet laget flere illustrasjoner og video som viser hvordan havvindaktiviteten vil utvikles i flere faser over tid, forteller Bjørn Erik Kringstad, leder for salg og kunderelasjoner i Saga Fjordbase. At vi har fått på plass en spørreundersøkelse med mange respondenter gir oss økt bevissthet og forståelse. Vi har fått mer innsikt for å treffe bedre med informasjon om planene våre og for å ta de riktige beslutningene.

Leder for salg og kunderelasjoner, Bjørn Erik Kringstad forklarer svarene i spørreundersøkelsen.

Vi er fornøyd med resultatene som undersøkelsen viste. Til tross for markant motstand mot havvind generelt, hovedsakelig på grunn av konflikt med fiskeri og behov for subsidier, er gruppen som er negativ til havvindplanene på Fjord Base markert lavere. Det kom frem at mindre enn en tredjedel er negative til montasje av havvindturbiner på Fjord Base. 40 % svarte at de er nøytrale, og 28 % at de er positive. – At over 70 % av respondentene er positive eller nøytrale synes vi er et godt resultat. Samtidig har vi respekt for den delen av dere som er imot, og vil gjerne bidra for å belyse saken ytterligere, forklarer Bjørn Erik.

Det er gledelig å se at gruppa under 30 år er mest positive til havvindplanene våre, og at de gir uttrykk for at dette er viktig for miljøet. Flere arbeidsplasser, behovet for mer kraft og miljøhensyn trekkes frem som viktige argument for havvindutbygging på Fjord Base. Over halvparten svarer at en nedgang i aktivitet og arbeidsplasser vil ha stor betydning for hele kommunen. Hos de som er negative til en havvindutbygging er det bolyst- og trivsel samt miljøhensyn som veier tyngst.

Undersøkelsen viser også svar fra tidligere Flora- og Vågsøy kommune. Det er interessant at tallene viser en mer positiv holdning til havvindutbygging fra tidligere Flora kommune, enn Vågsøy kommune. Dette har en sammenheng med at de positive ringvirkningene vil treffe Flora kommune mest.

Det er sjeldent at vi gjennomfører målinger på små områder med så høyt engasjement. Vår fagsjef mente at dette skyldes stor interesse for temaet som berører mange i Kinn.

– Lars Eirik Helander, daglig leder InFact

Illustrert prosentvis svar fra undersøkelsen.