Samlokalisering for en mer effektiv forsyningsbase

Fjord Base er Equinor sin sentralhavn for fôringsrør, noe som gjør oss til eksperter på rør som både kommer, blir værende og drar. Flere av selskapene på Fjord Base har konsentrert sitt arbeid på lager og håndtering av rør, og ett av disse selskapene er Petroleum Services. Når så mange tonn rør skal håndteres er det viktig med god logistikk og godt samarbeid. Det ser vi stadig eksempler på her på Norges største forsyningsbase.

Fjord Base er i stadig utvikling, og nye områder og arealer blir tatt i bruk. Når vi gjør det gir det oss muligheten til å tilrettelegge for samlokalisering av aktiviteter, slik som rørhåndtering. I dette tilfellet her på Fjord Base vest har det gitt oss muligheten til å samlokalisere Equinor sin aktivitet på denne delen av basen. Dette gir oss optimalisert logistikk, og vi tror at det vil gi positive ringvirkninger både for Equinor, Petroleum Services og Fjord Base i sin helhet.

Konkret betyr samlokaliseringen at vi kjører mindre på kortere avstander og har mer fleksibilitet i området. Dette vil redusere tidsbruken til de ansatte og gi en positiv miljøeffekt. Det er ett lite, men viktig steg videre for å gjøre Fjord Base mer miljøvennlig, og går inn som et av stegene i prosjektet Fremtidens Fjord Base.

Godt samarbeid er nøkkelen! På Fjord Base er vi 65 ulike selskap. Det stopper oss ikke fra å ha fokus på godt samarbeid og god kommunikasjon på tvers av selskap. Vi har troen på at gjør hverdagen lettere for alle, og denne samlokaliseringen er en del av et langsiktig samarbeid hvor vi finner de beste løsningene sammen.

Bilde: Kim Gunnar fra eiendomsselskapet Fjord Base, Kristoffer fra operatørselskapet Equinor og Øystein fra leverandørselskapet Petroleum Services på området hvor samlokaliseringen skjer.

Del gjerne dette innlegget

Kanskje dette også interesserer deg?

Fjord Base, forsyningsbase, offshore wind, Florø, forsyning, supply, olje og gass