Aktivt første år for PGS

For ett år siden, den 9. november i fjor, åpnet Petroleum Geo-Services (PGS) sitt nye globale hovedlager med spesial-kai helt vest på Fjord Base. Nå arbeider flere Florøværinger fra Saga Fjordbase for seismikkgiganten som skaper aktivitet på Fjord Base og i Brandsøya.  

PGS vil være en stor og viktig aktør i Florø i lang tid fremover ettersom de har inngått en 10 års kontrakt med muligheter for forlenging. De ønsker å samle all aktivitet som er forbundet med lager og skip her i Florø og vi kan dermed vente oss en økende aktivitetsmengde i årene som kommer.  

Selskapet har også to verksted i Brandsøy hvor de utfører vedlikehold og service på sine arbeidsbåter. PGS leier lagerfasiliteter, samt kontor og garderober hos Kinn Marina og personell derfra bistår med båthåndtering og som kjentmann på sjøen.  

Sigurd Haugerud er Saga Fjordbase sin nye kontaktperson inn mot PGS. Han har en lang maritim bakgrunn som gjør at han fort kan sette seg inn i de behovene som de strykejernformede skipene har når de ankommer Florø. Blant PGS personellet finner vi også Trond MidtbøMartin Solheim-Olsen, Iwona Leczkowska, Vilde Karoline Halland og Frank Magne Håvåg.  

 

Totalleverandør 

Både Saga Fjordbase og PGS er opptatt av å bruke lokale underleverandører. Siste PGS båt som lå til kai på Fjord Base hadde med seg arbeid til sju lokale selskap. Vi har et godt utvalg av underleverandører som kan kontaktes for å møte skipene sine behov.  

Vi opererer som en totalleverandør for skip når de kommer til kai her på Fjord Base. Derfor er vi avhengig av et godt leverandørnettverk for å sikre kvalitet og fleksibilitet, sier Haugerud. 

Som totalleverandør kan vi bistå skip ved å: 

  • Utføre arbeid ombord 
  • Levere ønsket personell 
  • Bistå ved innkjøp
  • Koordinering av arbeid 
  • Bunkring 

 

Bilde: PGS personellet til Saga Fjordbase foran lagerbygget på kai L. Her ser vi (f.v) Frank, Martin, Trond og Vilde. Iwona og Trond mangler på bildet. Foto: Photoevent