Equinor sikrer aktivitet på basen

Visste du at Equinor er den største operatøren på norsk sokkel? Selskapet er blant verdens største offshoreoperatører, og en stadig viktigere aktør innen fornybar energi. Rundt 80 % av aktiviteten på Fjord Base er Equinor relatert, noe som gir ringvirkninger for lokalsamfunnet.  

Equinor har fast forsyning av Snorre A, Snorre B og Visund fra Florø. I tillegg forsyner vi Transocean Norge og Transocean Spitsbergen i forbindelse med produksjonsboring på Snorre Expansion og Vigdis. Vi har et mål om å bore 3000 nye brønner de kommende 20 årene, hvorav all rørforsyning til norsk sokkel skjer fra Equinor sitt logistikk-senter i Florø.  

På Fjord Base har jeg 41 medarbeidere i Equinor. De arbeider innenfor fagfelt som OCTG (rør), basedrift, luft og personell logistikk, forpleining, anskaffelser og Subsea. De er dermed en solid arbeidsstokk med høy og flerfaglig kompetanse gjør oss godt rustet til å takle økningen i aktiviteten som kommer fremover. 

Equinor ønsker å være en pådriver for grønn logistikk og miljøvennlige operasjoner på basene. Sammen med Neptune og Shell har vi redusert Nordsjø-trafikken fra tre til to båter. Det betyr både reduserte kostnader og redusert CO²-utslipp. Forsyningsfartøyene som går fra basen i dag har hybrid batteridrift, og fartøyene har tilgang til oppkobling til landstrøm. Dette er noe vi er stolte av.  

Å være med å påvirke til reduksjon av klimagassutslipp motiverer. I Florø opplever jeg at vi har ett offensivt næringsliv som bidrar inn mot det grønne skiftet. Jeg ser potensiale for synergier i samspillet mellom Equinor som global energiaktør, og det regionale næringslivet 

Det er mye spennende som skjer vest for Florø med utvikling av Snorre Expansion, og ikke minst med planene om vindturbiner mellom Snorre og Gullfaks. Jeg ser også at det jobbes innovativt og kreativt med nye løsninger for bruk av hydrogen i regionen. I tillegg er jeg stolt over å arbeide på en base hvor vi etablert Lean and Green som er en felles arena som støtter opp om det grønne fokuset.  

Som forsyningsleder er det viktigste for meg å bidra til at vi arbeider sikkert og effektiv, med minst mulig utslipp. Både i egne operasjoner, men ikke minst i godt samspill med leverandører og andre operatører på Fjord Base. 

Jeg opplever at det er en velfungerende organisasjon som jeg nå har tatt over ansvaret for. Vi har et godt sammensatt team med høy kompetanse. Jeg ser frem til å ta fatt på nye utfordringer. 

Kari Bjørbæk 

Forsyningssjef på Fjord Base i Florø